Aanvraagdossier infrastructuursubsidie grote investeringen

Grote investeringen zijn infrastructuurswerken waarbij de totale kostenraming groter is dan € 15.000 (BTW incl.)

De subsidieaanvraag moet uiterlijk tegen 15 april ingediend worden.
Pas na schriftelijke bevestiging van de betrokken dienst kunnen de werken pas gestart worden.

Begunstigde
Indien het een samenwerking tussen verschillende verenigingen betreft, gelieve de gegevens uit ‘1 BEGUNSTIGDE’ dan te hernemen per vereniging.
Contactpersoon subsidiedossier
Onroerend goed
Aanvraag
Welke zijn de argumenten om de investeringen uit te voeren? Probleemstelling? Doelstelling? Verwacht resultaat?
Met o.a.: a) Een gedetailleerde beschrijving van de werkzaamheden en de te gebruiken materialen; b) Fasering en vermoedelijke einddatum; d) De uitvoerder van de werken; e) Een prijsvergelijking van 3 offertes bij kostenposten boven 8500€ (excl. BTW).
Met o.a.: a) een overzicht van de andere subsidies en geplande investeringen aan de onroerende infrastructuur door overheden, organisaties of diensten; b) een bewijs van de financiële draagkracht van de vereniging (vb. kopie rekeninguittreksels); c) een overzicht van andere financiële acties met inkomstenraming (vb. eetfestijn, koekjesverkoop,…); d) een gedetailleerde raming van de uitgaven.
Bijlagen
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Indien samenwerking tussen verenigingen:
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Indien nodig, dien hier je bouwvergunning in.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Indien u nog andere documenten wenst mee door te sturen
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Voor kostenposten van meer dan 8500€ (excl. BTW) 3 prijsoffertes
Opgelet: wij aanvaarden geen facturen. De werken mogen dus nog niet uitgevoerd zijn voor uw aanvraag tot infrastructuursubsidie goedgekeurd is.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Verklaring op eer

Namens de vereniging verklaren wij:

  • deze aanvraag waarheidsgetrouw ingevuld te hebben
  • te voldoen aan alle wettelijke voorwaarden en verplichtingen
  • de subsidie integraal aan te wenden voor het onroerend goed, zoals bedoeld in de aanvraag
  • de stad schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen
Contactpersoon subsidiedossier