Contactgegevens

Gegevens Jeugdwerkinitiatief
Via dit e-mailadres kunnen we alle leiding en/of bestuursleden bereiken.
Gegevens eindverantwoordelijke
De eindverantwoordelijke ontvangt alle officiële documenten en zijn of haar gegevens worden opgenomen op de website en kunnen doorgegeven worden aan derden als contactpersoon van de vereniging.
Eventuele gegevens medeverantwoordelijken
Medeverantwoordelijken fungeren als extra contactpersonen voor de jeugddienst
Gegevens effectieve leden jeugdraad
Gegevens plaatsvervangers jeugdraad
Mailinglist
Gelieve hierbij het bestand met de namen en e-mailadressen van alle leiding en/of bestuursleden van uw vereniging op te laden. U mag dit importeren uit een bestaand bestand. De persoonsgegevens die verstrekt worden, worden enkel gebruikt door de jeugddienst en de jeugdraad. De wet op privacy 1998 geeft u het recht uw gegevens op te vragen en te verbeteren. Stuur hiervoor een mail naar jeugdcentrum@oudenaarde.be
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: doc docx xls xlsx.