Oudenaards wandtapijt keert na 400 jaar terug naar zijn thuisstad

Stad Oudenaarde is – opnieuw - de trotse eigenaar van een waardevol 16de eeuws wandtapijt, aangekocht voor 13 500 euro na een veiling bij Sotheby’s. Het wandtapijt dat een veldslag afbeeldt maakt deel uit van een prestigieuze reeks getiteld “de geschiedenis van Alexander (1580-1590)”. Meer dan 20 jaar geleden slaagde de stad er al in om drie wandtapijten uit de reeks aan te kopen. Per legislatuur tracht de stad haar collectie verder uit te breiden. In het totaal heeft de stad nu al drieëntwintig historische wandtapijten in eigendom, waarvan er vijftien te bewonderen zijn in het MOU - museum van Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen.

De aankoop werd mede mogelijk gemaakt met steun van Toerisme Vlaanderen.

Internationaal gegeerd

Het Vlaamse wandtapijt was gedurende eeuwen het voornaamste luxe-exportproduct van de Zuidelijke Nederlanden. De Vlaamse wandtapijtenindustrie was internationaal gerenommeerd en had een afzet over heel de wereld. Deze industrie gaf ook aan Oudenaarde een interregionale en zelfs internationale uitstraling. De stad werd een van de belangrijkste wandtapijtencentra in Vlaanderen, naast Arras (F), Doornik, Brussel, Gent en Brugge.

In Oudenaarde ontwikkelde de tapijtweverij zich vanaf de laatste decennia van de 14de eeuw samen met de linnennijverheid en naast de draperie. In de zestiende eeuw bereikte de Oudenaardse wandtapijtproductie haar hoogste peil. Toen werkte meer dan de helft van de bevolking in de tapijtindustrie. Vooral verdures, groentapijten met prachtige landschappen, waren gegeerd.

Reeks ‘De geschiedenis van Alexander (1580-1590)’

De geschiedenis van Alexander De Grote, de Macedonische koning, is een van de meest geliefde onderwerpen in de wandtapijtkunst. Het heroïsche verhaal van het leven van deze klassieke held is immers uiterst geschikt om cyclisch uit te werken. Zijn roemrijk verleden werd als voorbeeld gesteld voor de bezitter en zijn bezoekers. 

Het stadsbestuur van Oudenaarde schonk de reeks in 1582 aan Alexander Farnese, de zoon van Margaretha van Parma. Dat gebeurde om hem te danken na de herovering van Oudenaarde voor de Spaanse kroon. De Spaanse landvoogd Alexander Farnese had een speciale band met Oudenaarde, aangezien zijn moeder Margaretha van Parma er werd geboren.

Margaretha van Parma in Oudenaarde

Stad Oudenaarde plant eind 2022 een prestigieuze tentoonstelling rond de figuur Margaretha van Parma. De latere landvoogdes van de Nederlanden werd als buitenechtelijke dochter van Keizer Karel in Oudenaarde geboren. Het doel is onder de verschillende topstukken, naast schilderkunst en edelsmeedkunst, ook wandtapijtkunst aan bod te laten komen. 

Terug naar nieuwsoverzicht