Vrijwilliger

Info

Een jeugdwerking zonder vrijwilligers is als een café zonder bier. Vrijwilligers vormen de zuurstof van het jeugdwerk. Bij jeugdcentrum Jotie doen we voor allerhande projecten beroep op vrijwilligers. We zoeken animatoren voor begeleiding van allerhande activiteiten, maar bvb. ook creatieve jongeren die ons bijstaan om leuke folders, affiches of campagnes voor jongeren te ontwerpen of freelance medewerkers voor allerhande taken en klusjes bij projecten of in drukke periodes.

Als vrijwilliger zit je goed bij jeugdcentrum Jotie: we leggen onze vrijwilligers in de watten en doen onze troeven graag uit de doeken:

- Een interessante vrijwilligersvergoeding (zie verder).
- Een goede bescherming dankzij de informatienota met daarin alle rechten en plichten voor onze vrijwilligers.
- Een intensieve begeleiding en ondersteuning door jeugdcentrum Jotie: we geven je alvast heel wat feedback zodat jij als jongere kan groeien en allerlei competenties (verantwoordelijkheid nemen, samenwerken, leiding geven, …) kan ontwikkelen.
- Vrijblijvende deelname aan vorming en teambuilding. Er worden heel wat activiteiten georganiseerd voor en door de vrijwilligersploeg.
- Veel respect en oprechte waardering voor je inzet!

Vrijwilligersvergoeding

De vrijwilligersvergoeding is wettelijk beperkt tot € 36,84/dag en € 1.473,37/jaar. De vrijwilliger mag bij verschillende organisaties (of diensten) vrijwilligersvergoedingen ontvangen; maar moet zelf bijhouden dat deze maxima niet overschreden worden.

De vrijwilligersvergoeding mag je niet zien als een loon, maar is eigenlijk een onkostenvergoeding. De vrijwilligersvergoeding wordt als volgt toegepast voor prestaties bij de jeugddienst. Hierbij wordt rekening gehouden met de duur en de voorbereiding van de taak. Ook de meerwaarde van het attest wordt verrekend bij activiteiten waar de vrijwilligers kinderen begeleiden. Meer info ontvang je als je je engageert als vrijwilliger bij de jeugddienst.

Houd onze nieuwtjes op de site, onze facebookpagina en/of onze nieuwsbrief goed in de gaten.

Wie weet zoeken we binnenkort jou wel!

Detailfiche

Informatienota vrijwilligers

Als je als vrijwilliger aan de slag wil gaan bij de jeugddienst, lees dan zeker de informatienota voor vrijwilligers door.

Indien je akkoord gaat, kan je dit aanduiden op de in te vullen detailfiche.