Maatregelen jeugdwerk: +12

Jeugdwerk voor 13 t.e.m. 18 (update 22/03/2021)

Ook jeugdwerk van 13 t.e.m. 18 jaar kan mits het volgen van volgende maatregelen.

Vanaf 26 april 2021

 • Groepen met max. 10 kinderen (excl. begeleiding) 
 • Activiteiten met intense fysieke contacten zijn uit den boze.
 • Er geldt mondmaskerplicht, tenzij bij intensieve inspanning of als de afstand bewaard wordt. Voor begeleiding geldt ten allen tijde mondmaskerplicht.

Vanaf 8 mei 2021

 • Groepen van max. 25 kinderen (excl. begeleiding) 
 • Activiteiten zijn verplicht buiten
 • Er geldt mondmaskerplicht, tenzij bij intensieve inspanning of als de afstand bewaard wordt. Voor begeleiding geldt ten allen tijde mondmaskerplicht.

Vanaf 25 juni 2021 - VOORLOPIG

 • Bubbels van 50, exclusief begeleiding
 • Vrij spel binnen de bubbel is mogelijk, zonder mondmasker en afstand
 • Binnen/buiten = zelfde regels
 • Vermijd intensieve activiteiten
 • Overnachten is mogelijk, ook in het buitenland - Hou hier steeds rekening met mogelijke maatregelen rond reizen, zowel in eigen land als het land van bestemming (bv rond quarantaine, testen e.d.)
 • Meerdere bubbels op 1 locatie kan, mits voldoende afstand
 • deelnamevoorwaarden, hygiëne en registratie blijven verplicht

Verder blijven alle bestaande regels gelden. Denk aan:

 • Mondmaskerplicht bij begeleiding
 • Hygiënemaatregelen
 • Deelnamevoorwaarden
 • Registratieplicht
 • Geen overnachting

Verder geldt nog steeds een sterke aanbeveling aan ouders, voogden, enz. om samen met hun kinderen maximaal 1 groepsgebonden vrijetijdsactiviteit te kiezen per week.
Naschoolse opvang wordt daarin niet meegerekend. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de gezinnen of de gezinsvervangende plekken, niét bij de organisator van de activiteit!

Voorbeeld: in dezelfde week naar de voetbaltraining en de jeugdbeweging gaan kan niet. In dezelfde week 2x naar de voetbaltraining gaan in dezelfde groep van 10, kan wel. Wekelijkse een andere activiteit kiezen mag.

Nog enkele verduidelijkingen, die je zeker ook mag meegeven aan de ouders:

 • Ja, volgens de aanbeveling kan je wekelijks van groepsgerichte ‘hobby’ veranderen. Al is het niet altijd gemakkelijk organiseerbaar, voor gezinnen noch organisatoren. Ga als organisator niet controleren. Denk aan het kind. Aanbevelingen opvolgen is de verantwoordelijkheid van ouders / voogden.
   
 • Ja, muziekschool, woord, tekenacademie, enz. telt mee in de aanbeveling van 1 ‘hobby’ per week. Deeltijds Kunstonderwijs valt strikt genomen niet onder het MB, maar heeft wél haar protocol aangepast naar dezelfde groepjes van 10 én met dezelfde aanbeveling. Ze tellen dus toch mee. Behalve wanneer het gaat om individuele lessen, dan is het niet ‘groepsgericht’.
   
 • Neen, buitenschoolse opvang telt niét mee in de aanbeveling van 1 groepsgerichte vrijetijdsbesteding per week. Want dat is opvang. Let op: speelpleinwerk is jeugdwerk en dus vrije tijd, geen opvang.
   
 • Ja, je mag achtereenvolgens meer groepjes van 10 begeleiden. Draag steeds een mondmasker en houd zo goed mogelijk afstand.
   
 • Ja, een begeleiding van bv. 17 jaar kan daarnaast nog een eigen groepsgerichte hobby doen. Maar teveel wisselen van contexten wordt wel afgeraden. Let er als begeleiding steeds op een mondmasker te dragen en afstand te houden.
   
 • Ja, meerdere groepen mogen hetzelfde terrein gebruiken, of dezelfde binneninfrastructuur (-13 jaar). Zolang de groepen en hun begeleiding gescheiden blijven door afstand te houden van elkaar. Ook bij aankomst, vertrek, toiletgebruik, enz. Vermijd verschillende groepen in te kleine binnenruimtes. Bij jeugd bestaan er geen densiteitsregels. Verlucht!
   
 • Ja, shelters en tenten met zijflappen die open staan, worden aanzien als ‘buiten’.