Jeugddienst

Beleid

De stedelijke jeugddienst werkt als stadsdienst aan een integraal jeugdbeleid. Je kan bij ons terecht voor:

- Activiteiten in de schoolvakanties: zoals speelpleinwerking, krullewiet, themakampen, kleuterdorpen, …

- Evenementen voor kinderen en jongeren: zoals het kadeefeest, de Sinterklaasintrede, …

- Ondersteuning en begeleiding van de jeugdwerkinitiatieven en de Stedelijke Jeugdraad

- Een heleboel acties en initiatieven binnen een breder jeugdbeleid. Namelijk op heel wat beleidsdomeinen die belangrijk zijn in het leven van kinderen en jongeren, zoals: fuiven en evenementen organiseren, speelstraten, vrijwilligerswerk, jobstudenten, speelruimte, vorming en workshops voor jongeren, …

- Uitleendienst met o.a. volksspelen, breinbrekers, big games, casinogames, watergames, new games, spelkoffers, fuifkoffers, tenten en heel wat technisch materiaal

- De verhuur van zalen in het jeugdcentrum voor vergaderingen, workshops, vormingen, …

Meerjarenplan

Al onze acties en doelstellingen zijn opgenomen in het meerjarenplan van de stad.

Dit plan kan je raadplegen op de website van de stad.

De bevoegde schepen voor jeugdbeleid is Julie Dossche - 0472 52 86 85 - julie.dossche@oudenaarde.be

Wie doet wat?

            

Lien De Schryver

Jeugdconsulent

Lien staat in voor:

- Algemene coördinatie dienst en
  jeugdcentrum
- Breed jeugdbeleid: opvolging diverse beleidsmateries door de “jeugdbril”
- Ondersteuning jeugdwerk
- Ondersteuning jeugdraad
- Inspraak
- Algemene dienstverlening

Voor meer info: lien.deschryver@oudenaarde.be

Margot Wielfaert

Jeugdprogrammator

Bij Margot kan je terecht voor:

- Speelpleinwerking en Krullewiet
- Themakampen en kleuterdorpen
- Animatorenwerking
- Mobiele speelpleinwerking
- Algemene dienstverlening

 

 

Voor meer info: 
margot.wielfaert@oudenaarde.be

 

Leonie Bodequin

Administratief medewerker

Leonie haar takenpakket omvat:

- Lokalenverhuur en uitleendienst
- Facturatie
- Subsidiedossiers
- Organisatie Kadeefeesten, Sintintrede,
  MEGA-project, 100-dagen
- Websitebeheer
- Algemene administratie en dienstverlening

Voor meer info: 
leonie.bodequin@oudenaarde.be

 

 

 

Openingsuren

Openingsuren schooljaar*:
Maandag: gesloten
Dinsdag: 08.30-12.00 en 13.30-17.00
Woensdag: 13.30-17.00
Donderdag: 08.30-12.00 en 13.30-17.00
Vrijdag: 13.30-17.00

Openingsuren krokus- en herfstvakantie:
Elke weekdag van 08.30 tot 12.00

Openingsuren paas- en zomervakantie:
Elke weekdag van 07.30 tot 12.00

Opgelet: in de vakantie is de jeugddienst gesloten in de namiddag