Jeugddienst

Beleid

De stedelijke jeugddienst werkt als stadsdienst aan een integraal jeugdbeleid. Je kan bij ons terecht voor:

- Activiteiten in de schoolvakanties: zoals speelpleinwerking, krullewiet, themakampen, kleuterdorpen, …

- Evenementen voor kinderen en jongeren: zoals het kadeefeest, de Sinterklaasintrede, …

- Ondersteuning en begeleiding van de jeugdwerkinitiatieven en de Stedelijke Jeugdraad

- Een heleboel acties en initiatieven binnen een breder jeugdbeleid. Namelijk op heel wat beleidsdomeinen die belangrijk zijn in het leven van kinderen en jongeren, zoals: fuiven en evenementen organiseren, speelstraten, vrijwilligerswerk, jobstudenten, speelruimte, vorming en workshops voor jongeren, …

- Uitleendienst met o.a. volksspelen, breinbrekers, big games, casinogames, watergames, new games, spelkoffers, fuifkoffers, tenten en heel wat technisch materiaal

- De verhuur van zalen in het jeugdcentrum voor vergaderingen, workshops, vormingen, …

Meerjarenplan

Al onze acties en doelstellingen zijn opgenomen in het meerjarenplan van de stad.

Dit plan kan je raadplegen op de website van de stad.

De bevoegde schepen voor jeugdbeleid is Carine Portois - 055 33 51 21 - carine.portois@oudenaarde.be .

Wie doet wat?

           

Stephanie Balcaen

Jeugdconsulent

Stephanie staat in voor:

- Algemene coördinatie dienst en
  jeugdcentrum
- Breed jeugdbeleid: opvolging diverse beleidsmateries door de “jeugdbril”
- Ondersteuning jeugdwerk
- Ondersteuning jeugdraad
- Inspraak
- Algemene dienstverlening

Voor meer info: stephanie.balcaen@oudenaarde.be

Lien De Schryver

Jeugdprogrammator

Bij Lien kan je terecht voor:

- Speelpleinwerking en Krullewiet
- Themakampen en kleuterdorpen
- Animatorenwerking
- Algemene dienstverlening

Voor meer info: lien.deschryver@oudenaarde.be

 

 

Lieselot Vandenbroecke

Administratief medewerker

Lieselot haar takenpakket omvat:

- Lokalenverhuur en uitleendienst
- Facturatie
- Subsidiedossiers
- Organisatie Kadeefeesten, Sintintrede,
  MEGA-project, 100-dagen
- Websitebeheer
- Algemene administratie en dienstverlening

Voor meer info: lieselot.vandenbroecke@oudenaarde.be

 

Openingsuren

Openingsuren schooljaar:
Maandag: gesloten
Dinsdag: 08.30-12.00 en 13.30-18.00
Woensdag: 13.30-17.00
Donderdag: 08.30-12.00 en 13.30-17.00
Vrijdag: 13.30-19.00

Openingsuren schoolvakantie:
Elke weekdag van 07.30 tot 12.00

De jeugddienst is gesloten op feestdagen, tijdens de eerste week van september en tijdens de kerstvakantie.