Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier vraag je een vergunning aan voor het exploiteren van een taxidienst of om een bestaande vergunning voor het exploiteren van een taxidienst te wijzigen.

Gegevens van de aanvrager
Kruis aan wat van toepassing is en u mag meer dan één vakje aankruisen
Gegevens van de voertuigen
Vul hieronder de gegevens in van elk voertuig dat u als taxi wilt inzetten. Als u meer dan drie voertuigen wilt inzetten, kan u de gegevens van de andere voertuigen toe op een apart document hieronder opladen
Les fichiers doivent peser moins de 2 Mo.
Extensions autorisées : doc docx xls xlsx.
Gegevens voertuig 1
Gegevens voertuig 2
Gegevens voertuig 3
Vul hieronder in welke tarieven u wilt hanteren?
TarievenOpnemingsbedrag (in Euro)Kilometertarief (in Euro)Wachtgeld (in Euro)
Vul de onderstaande tabel alleen in als u de tarieven wilt wijzigen
Vul hieronder in welke forfaitaire tarieven u wilt hanteren voor het vervoer tussen 2 vooraf bepaalde plaatsen
TarievenVan ...NaarBedrag (in Euro)
Vul hieronder in welke forfaitaire tarieven u wilt hanteren voor bepaalde categorieën van personen?
TarievenCategorieBedrag (in Euro)
Vul hieronder in welke forfaitaire tarieven u wilt hanteren voor het vervoer van en naar bepaalde evenementen?
TarievenEvenementBedrag (in Euro)
Vul hieronder in welke forfaitaire tarieven u wilt hanteren voor vervoer in bepaalde perioden?
TarievenPeriodeBedrag (in Euro)
Bij te voegen bewijsstukken
Kruis aan welke bewijsstukken u met die aanvraagformulier meestuurt
Les fichiers doivent peser moins de 2 Mo.
Extensions autorisées : gif jpg jpeg png pdf.
Les fichiers doivent peser moins de 2 Mo.
Extensions autorisées : gif jpg jpeg png pdf.
Les fichiers doivent peser moins de 2 Mo.
Extensions autorisées : gif jpg jpeg png pdf.
Les fichiers doivent peser moins de 2 Mo.
Extensions autorisées : gif jpg jpeg png pdf.
Les fichiers doivent peser moins de 2 Mo.
Extensions autorisées : gif jpg jpeg png pdf.
Les fichiers doivent peser moins de 2 Mo.
Extensions autorisées : gif jpg jpeg png pdf.
bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (aankoop-, leasing- of bestelbonnen)
Les fichiers doivent peser moins de 2 Mo.
Extensions autorisées : gif jpg jpeg png pdf.
Les fichiers doivent peser moins de 2 Mo.
Extensions autorisées : gif jpg jpeg png pdf.
Les fichiers doivent peser moins de 2 Mo.
Extensions autorisées : gif jpg jpeg png pdf.
Ondertekening