Aangifte geboorte

Aangifte geboorte

Wat

 

Elke geboorte van een kind op Belgisch grondgebied moet je wettelijk laten registreren bij de Burgerlijke Stand van de geboorteplaats.

Voorwaarden
 • Je moet een geboorte binnen de 15 kalenderdagen na de geboorte aangeven
 • Is de 15de dag een zaterdag, zon- of feestdag, dan is de eerstvolgende werkdag de uiterste dag van aangifte
Procedure

Doe de aangifte van de geboorte in het kantoor van de Burgerlijke Stand in de geboorteplaats

De aangifte moet gebeuren door de wettige ouders (vader of meemoeder en/of moeder).

 • Zijn de ouders niet gehuwd en er is een erkenning vóór de geboorte opgemaakt, dan is één van beiden voldoende voor de aangifte.
 • Zijn de ouders niet gehuwd en is er geen erkenning vóór de geboorte opgemaakt, dan moeten beiden aanwezig zijn bij de aangifte.

Na de aangifte levert de Burgerlijke Stand volgende documenten af:

 • getuigschrift zwangerschaps- en rustvergoeding;
 • Polio-attest.

De dienst Bevolking van de woonplaats wordt automatisch van de geboorte verwittigd.

Wat Meebrengen
 • formulier “informatie voor nieuwe ouders", dit formulier krijg je in de materniteit
 • identiteitskaarten/paspoorten/verblijfsdocumenten van beide ouders
 • huwelijksboekje, huwelijksakte (bij huwelijk in het buitenland)
 • erkenningsakte (als deze niet in Oudenaarde is opgemaakt)
 • verklaring naamkeuze (ondertekend door beide ouders bij een eerste kind)
 • Ben je geen Belg, neem dan vooraf contact op met de Burgerlijke Stand om te weten welke documenten je nodig hebt.
Bedrag

 

€ 6

Uitzonderingen

Als de ouders de geboorte niet binnen de voorziene termijn hebben aangegeven, doet de vroedvrouw aangifte.