Ruimtelijke structuurplannen

Wat is een ruimtelijk structuurplan?

Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in kwestie. Het is erop gericht samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening aanbelangen.
 

Drie bestuursniveaus?

Er worden ruimtelijke structuurplannen opgemaakt op drie bestuursniveaus:

1.
Door het Vlaams Gewest voor het grondgebied (gewest) Vlaanderen: het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen dat de structuurbepalende elementen van gewestelijk belang bevat en taakstellingen met betrekking tot de uitvoering ervan, met aanduiding van de onderdelen die door het Vlaams Gewest, de provincies of de gemeenten moeten worden uitgevoerd.
Klik hier voor verdere informatie over het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

2.
Door een provincie voor het grondgebied van de provincie: het provinciaal ruimtelijk structuurplan dat de structuurbepalende elementen van provinciaal belang bevat en taakstellingen met betrekking tot de uitvoering ervan, met aanduiding van de onderdelen die door de provincie of de gemeenten moeten worden uitgevoerd.
Klik hier voor verdere informatie over het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan.

3.
Door een stad of gemeente voor het grondgebied van de gemeente: het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan dat de structuurbepalende elementen van gemeentelijk belang bevat en taakstellingen met betrekking tot de uitvoering ervan door de gemeente.
Hieronder vind je het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Oudenaarde in pdf-formaat (en hier vind je het goedkeuringsbesluit van de deputatie in pdf-formaat.)