Online kadastraal percelenplan

U kan het online kadastraal percelenplan

  • raadplegen
  • aanvragen van een uittreksel
  • aanvragen en produceren van gegevens   

Als burger kan u naar de toepassing via: myminfin.be (rubriek "Vermogen")

Geconventioneerde landmeters hebben toegang via: http://www.minfinpro.be

(bron: Federale Overheidsdienst Financien)