Verkeerscirculatie Eine

Naar aanleiding van het infomoment op 23/08/2018 rond de verkeerscirculatie in Eine, meer bepaald in de Pontstraat, P. Ruyffelaertstraat, Serpentsstraat, Kraneveld, Fietelstraat en Molenstraat, ontving de stad heel wat vragen en suggesties.
Wij willen iedereen alvast bedanken voor deze input. Het geeft ons een beter zicht op de bezorgdheden die er leven. Onze dienst mobiliteit gaat hiermee verder aan de slag.
Via deze webpagina willen wij je graag een stand van zaken geven.
De dienst mobiliteit heeft ondertussen alle ontvangen suggesties en opmerkingen verwerkt en samengevat.

Wat waren de resultaten?

In totaal ontving de stad 92 formulieren, waarvan de helft van bewoners van de vermelde straten, de andere helft niet van bewoners van de vermelde straten. Er waren in totaal 118 opmerkingen.
De opmerkingen kunnen gebundeld worden in volgende thema’s, vermeld in volgorde van het aantal opmerkingen dat over dit thema werd gegeven:
Vindt dat er iets moet gedaan worden aan:

 • De overdreven snelheid: 23,73%
 • Betere signalisatie van de circulatie en van de bedrijven en winkelzone: 16,95%
 • Serpentsstraat openstellen: 14,41% (14 meldingen waarvan 11 van bewoners van de Serpentsstraat en 6 van niet-bewoners)
 • Betere fietsvoorzieningen: 11%
 • Rijrichting Fietelstraat omdraaien: 7,63% (9 meldingen waarvan 2 van bewoners van de Fietelstraat en 7 van niet-bewoners)
 • Rijrichting omdraaien van Kraneveld richting ventweg 6,78% (8 meldingen waarvan 5 bewoners van Kraneveld en 3 niet-bewoners)
 • Rijrichting omdraaien van de Molenstraat richting Eine: 6,78% (8 meldingen waarvan 5 bewoners van de Molenstraat en 3 niet-bewoners)
 • Verkeerssluizen afschaffen of aanpassen: 3,39%
 • Molenstraat terug dubbele rijrichting: 2,54%
 • Kraneveld openstellen: 1,69%
 • Rijrichting omdraaien P. Ruyfellaertstraat met Pontstraat: 1,69%
 • P. Ruyffelaertstraat doortrekken tot ventweg: 0,85%
 • Fietelstraat in beide richtingen: 0,85%
Wat kunnen we concreet nu al verbeteren?
 • De huidige circulatie zal doorgegeven worden aan de verschillende GPS-bedrijven.
 • Een betere aanduiding van de fietstunnel in Eine. Ter hoogte van het kruispunt Hoge Bunder met Westerring werd het aanwijzingsbord voor fietsers richting Eine alvast gedraaid in de richting van Hoge Bunder. De dienst mobiliteit bekijkt verder welke bijkomende borden nodig zijn op de route naar de fietstunnel.
Wat zijn de volgende stappen?

Enerzijds zullen jullie opmerkingen en suggesties verder onderzocht en afgetoetst worden aan de verkeerskundige principes en richtlijnen. Dit gebeurt in samenspraak met mobiliteitsdeskundigen, waarbij rekening wordt gehouden met de richtlijnen rond verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en doorstroming, zowel op korte termijn als op langere termijn. Het gemeentelijk mobiliteitsplan zal hierbij eveneens als leidraad dienen.
Anderzijds zullen er, na de beëindiging van de werken in de Fietelstraat, ook nog verkeerstellingen uitgevoerd worden die een objectief beeld geven over de impact van de huidige circulatie.
Op basis hiervan zal de huidige circulatie geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd worden.

Over het resultaat van deze evaluatie en de eindvisie op de circulatie zal ook via deze webpagina gecommuniceerd worden.