Arbeidskaarten

arbeidskaarten vreemdelingen

Wat

Niet-Belgen moeten in principe een arbeidskaart bezitten als ze in België tewerkgesteld worden in loondienst.

 http://www.werk.be/online-diensten/werknemers-buitenlandse-nationaliteit

Voorwaarden

Niet-Belgen moeten in principe een arbeidskaart bezitten, als ze in België tewerkgesteld worden in loondienst. Er bestaan echter heel wat uitzonderingen waarbij niet-Belgen zijn vrijgesteld van een arbeidskaart. Zij mogen werken zonder arbeidskaart.  

Wie geniet die vrijstelling? 

Procedure

Hoe aanvragen en verkrijgen? 

De aanvraag gebeurt via de Dienst Economische migratie (Vlaamse overheid) die beslist over de toekenning van een arbeidskaart.  Er zijn 3 soorten arbeidskaarten: type A, B en C. Naargelang de soort wordt de aanvraag ervan ingediend door de werkgever of werknemer via standaardformulieren:

  • Je kan de nodige formulieren verkrijgen bij de Dienst Bevolking (vreemdelingenadministratie). 
  • Het volledige aanvraagdossier wordt ingediend bij de provinciale Dienst Economische migratie. 

Bij een positieve beslissing kan je de arbeidskaart komen ophalen op de Dienst Bevolking (vreemdelingen). Bij een negatieve beslissing ontvang je een aangetekend schrijven van de Dienst Economische migratie. Verlengingen van arbeidskaarten moeten ook tijdig aangevraagd worden. 

Wat Meebrengen

voor aanvraag arbeidskaart:

verblijfskaart

eventueel vorige arbeidskaart

bij afhalen arbeidskaart:

brief dienst arbeidsmigratie Gent

1 pasfoto

 

Bedrag

gratis