Belgische nationaliteit aanvragen

Aanvraag Belgische nationaliteit

Wat

Gelieve een afspraak te maken voor het aanvragen van de Belgische nationaliteit.

Voorwaarden

Wettelijk verblijf van onbeperkte duur op het ogenblik van de aanvraag.

Procedure

De wet over de Belgische nationaliteit is vanaf 1 januari 2013 gewijzigd. Die wet kan steeds geraadpleegd worden op het internet (in het Nederlands en in het Frans).

De procedure naturalisatie (bij de kamer van Volksvertegenwoordigers) is een uitzonderingsprocedure geworden : enkel voor statenlozen die minstens 2 jaar wettelijk in België verblijven of voor vreemdelingen die buitengewone prestaties op wetenschappelijk, sportief of sociocultureel niveau kunnen bewijzen.

De nationaliteitsverklaring voor volwassenen (vanaf 18 jaar) wordt mogelijk in 5 welomschreven gevallen :

  • Art. 12bis § 1 1° : in België geboren en wettelijk verblijf in België sinds geboorte
  • Art. 12 bis § 1 2° : laatste 5 jaar wettelijk verblijf in België, kennis van een landstaal, maatschappelijke integratie en economische participatie
  • Art. 12 bis § 1 3° : laatste 5 jaar wettelijk verblijf in België, kennis van een landstaal, huwelijk en laatste 3 jaar samenwoonst met een Belg OF ouder van een Belgisch kind, maatschappelijke integratie
  • Art. 12 bis § 1 4° : laatste 5 jaar wettelijk verblijf in België, handicap of invaliditeit OF pensioengerechtigde leeftijd.
  • Art. 12 bis § 1 5° : laatste 10 jaar wettelijk verblijf in België, kennis van een landstaal, deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap.

Minderjarige kinderen worden automatisch mee Belg met de ouder die Belg wordt, op voorwaarde dat het kind op dat moment in België ingeschreven is.

Er is een speciale procedure voor een kind jonger dan 12 jaar, op voorwaarde dat het in België geboren is.

Wat Meebrengen

Breng bij een eerste bezoek aan het loket van de Burgerlijke Stand je verblijfskaart + paspoort mee.

Nadien ontvang je een lijst van documenten die je nog moet binnenbrengen.

Bedrag

Het bedrag van € 150 moet je betalen aan de ontvanger van de registratie en is alleen van toepassing voor volwassenen. Dit bedrag moet pas betaald worden als het dossier in orde is op de Burgerlijke stand.

Dienst Registratie: Marlboroughlaan 4, 9700 Oudenaarde

 

Regelgeving

Wetboek van de Belgische nationaliteit

  • wet van 4.12.2012 (verschenen Belgisch Staatsblad van 4.12.2012)
  • wet van 27.12.2012 (Belgisch Staatsblad van 31.12.2012)