Wegwerkzaamheden

18/02/2019

De Adriaan Brouwerstraat zal vanaf 18 februari onderbroken zijn tussen de Prins Leopoldstraat en de Eindrieskaai voor het aanleggen van nutsleidingen. Er is lokaal een beperkte omleiding voorzien.

04/02/2019

In de Burgschelde (tussen Lappersfort en De Woeker) vernieuwen we vanaf 4 februari het voetpad aan de kant van de even huisnummers. Voetgangers kunnen het voetpad aan de overkant van de straat gebruiken en ook fietsers kunnen door. De toegang voor gemotoriseerd verkeer wordt beperkt tot plaatselijk verkeer; omrijden kan eenvoudig via Lappersfort en Einestraat.

04/02/2019

Vanaf 04/02/2019 starten grote verbouwingswerken aan het vroegere hotel De Rantere in de Jan Zonder Vreeslaan.

Om de doorstroming op de drukke Margaretha van Parmastraat te garanderen, zal de aannemer de werfinrichting voorzien in de Jan Zonder Vreeslaan.  Hierdoor zal de Jan Zonder Vreeslaan voor de duurtijd van de werken volledig afgesloten zijn. Het plaatselijk verkeer voor de Jan Zonder Vreeslaan en Achterburg zal omgeleid worden via de Kasteelstraat, waar tijdelijk tweerichtingsverkeer toegelaten wordt voor plaatselijk verkeer. Ander verkeer is niet toegelaten.

Aan de even kant van de huisnummers in de Kasteelstraat geldt een parkeerverbod gedurende de ganse periode om verkeer in de twee richtingen mogelijk te maken. Parkeeralternatieven zijn de parkeerplaatsen langs de Margaretha van Parmastraat en de Ham.

De Jan Zonder Vreeslaan zal nog tot eind december 2019 afgesloten zijn.

10/09/2018

De herinrichting van het St. Jozefsplein (met de Terkerkenlaan, Gelukstede en Galgenstraat) werd reeds gepland in de vorige legislatuur. Een subsidiedossier voor de riolering werd ingediend bij de VMM maar raakte pas in 2017 goedgekeurd. Het ontwerp hiervan zal dit jaar ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd, de start van de werken is voorzien in 2019.

Voorafgaand aan deze belangrijke werken zal de Broekstraat (deel tussen Dijkstraat en Gelukstede) worden vernieuwd, dit om te vermijden dat er te grote debieten gemengd rioolwater zouden aansluiten op het nog aan te leggen rioolstelsel van het St. Jozefsplein.

UPDATE 21/01: Momenteel bevinden de werken zich in fase 2, van de in- en uitrit van de NMBS-parking tot de Dijkstraat. De parking van de NMBS is toegankelijk en de werken situeren zich enkel in de Broekstraat, de aannemer werkt in fases van 100 meter. In die zone zijn de garages van de bewoners niet toegankelijk gedurende ± 3 weken. Er is een omleiding via Pauwel Vanderscheldenstraat/Dijkstraat.

  • Aannemer : NV Vindevogel, Neerrechemstraat 1 te 9770 Kruishoutem;
  • Kostprijs : 1.130.369,68 EUR excl btw;
  • Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen;
  • Contactpersoon: werftoezichter Geert Vandriessche (Geert.Vandriessche@oudenaarde.be / 055 33 51 85)