Weg- en rioleringswerken Pater Ruyffelaertstraat

05/03/2018

Op 5 maart starten werken in de Pater Ruyffelaertstraat. Doel van de werken:

  • Verbeteren bereikbaarheid bedrijven door het deel van de straat vanaf de N60 tot KWIK Eine te verbreden van 3m tot 6m
  • Aanleg gescheiden riolering
  • Conform het mobiliteitsplan en om sluikverkeer te vermijden worden thv KWIK Eine afsluitpaaltjes geplaatst

De globale kostprijs wordt geraamd op € 319.099,23 (incl. BTW) en de uitvoeringstermijn op 30 dagen.

Aannemer:
Jozef Vanden Buverie & Co
Spildoornstraat 16
8792 Desselgem

Eind januari starten Farys, Proximus en Telenet, voorafgaand aan de eigenlijke werken, met het vervangen van enkele nutsleidingen.

MEER INFO: