Wegwerkzaamheden

13/11/2018 tot 25/11/2018

Door de heraanleg van de Markt zijn er meer wagens die via Voorburg en Burgscheldestraat naar de Broodstraat rijden.
Dit betekent een extra belasting van het voetpad in de Broodstraat ter hoogte van de kruising met de Burgscheldestraat.
Om dit voetpad te herstellen en beter te wapenen, zal het vanaf dinsdag 13 november niet meer mogelijk zijn om via de Burgscheldestraat naar de Broodstraat te rijden, en dit tot ten laatste zondag 25/11.
In de Burgscheldestraat en Burg zal tijdens de werken tijdelijk tweerichtingsverkeer worden ingesteld om zo het plaatselijk verkeer de kans te geven weg te rijden.

05/11/2018 tot 30/11/2018

Wat houden de werken in?

De N60 krijgt een nieuw wegdek in asfalt van de spoorwegbrug tot de Scheldebrug. Twee lagen asfalt worden eerst afgefreesd en daarna vernieuwd. 

Fasering en omleidingen

De werken starten op 5/11, meteen na de werken in de Nederenamestraat (N46), en zullen tot eind november duren. De aannemer werkt in twee fasen, één per rijrichting. Verkeer zal telkens op de andere rijrichting rijden. Daar zal één rijstrook open zijn in elke richting. Aan de kant waar gewerkt wordt, gaat de op- en afrit naar de Minderbroederstraat dicht:

 • Op- en afrit van N60 richting Gent afgesloten: omleiding naar het stadscentrum via Meersbloem Leupegem en Spei
 • Op- en afrit van N60 richting Ronse afgesloten:
  • omleiding naar stadscentrum via een keerbeweging aan rotonde Leupegem en de afrit naar de Minderbroederstraat.  
  • omleiding naar Elsegem via Deinzestraat, Kortrijkse Heerweg en Kortrijkstraat.
 • Buslijnen 62S, 66 en 65 rijden in beide richtingen om via de Leupegemstraat, Diependale en de Matthijs Casteleinestraat. Meer info op www.delijn.be. 

MEER INFO: http://wegenenverkeer.be/werken/heraanleg-n60-oudenaarde

29/10/2018 tot 31/12/2019

Vanaf 29/10/2018 starten grote verbouwingswerken aan het vroegere hotel De Rantere in de Jan Zonder Vreeslaan.

Om de doorstroming op de drukke Margaretha van Parmastraat te garanderen, zal de aannemer de werfinrichting voorzien in de Jan Zonder Vreeslaan.  Hierdoor zal de Jan Zonder Vreeslaan voor de duurtijd van de werken volledig afgesloten zijn. Het plaatselijk verkeer voor de Jan Zonder Vreeslaan en Achterburg zal omgeleid worden via de Kasteelstraat, waar tijdelijk tweerichtingsverkeer toegelaten wordt voor plaatselijk verkeer. Ander verkeer is niet toegelaten.

Aan de even kant van de huisnummers in de Kasteelstraat geldt een parkeerverbod gedurende de ganse periode om verkeer in de twee richtingen mogelijk te maken. Parkeeralternatieven zijn de parkeerplaatsen langs de Margaretha van Parmastraat en de Ham.

De Jan Zonder Vreeslaan zal nog tot eind december 2019 afgesloten zijn.

08/10/2018

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) geeft de Nederenamestraat (N46) een grondige opknapbeurt van aan het kruispunt met Boslos tot iets voorbij de Wallestraat. Het kruispunt met Boslos valt net buiten de werfzone. Ze vernieuwen de rijweg in asfalt en ook de deksels van de riolering in het wegdek worden vernieuwd en op hoogte gebracht. De fietspaden krijgen een nieuw laagje asfalt. In totaal vernieuwen ze meer dan twee kilometer fietspad en rijweg. 

AWV verwacht helaas sterke hinder. Het zal in de werfzone enkel mogelijk zijn om richting Zwalm te rijden.

24/09/2018

De aannemer RTS is op 24/09 gestart met de heraanleg van de parking van de sporthal; deze werken vormen het sluitstuk van de vernieuwing van het zwembad en de sporthal.

Het ontwerp voorziet een overzichtelijke parking waar extra aandacht wordt besteed aan voetgangers en fietsers. Zo wordt de sportsite ook te voet en met de fiets vlot en veilig bereikbaar. De nieuwe parking zal ook 6 mindervalidenplaatsen tellen.

De ingang van de parking wordt verplaatst naar de rechterzijde van het terrein.
Op die manier komt er langs de linkerzijde ruimte voor een nieuw fietspad en bredere voetpaden die de bezoekers van aan de Galgestraat naar de sporthal en de sportterreinen kunnen brengen.

Ter hoogte van de cafetaria van de vernieuwde sporthal wordt een terras aangelegd en naast de sporthal komt een multifunctioneel plein met grote waterdoorlatende tegels, groen en bomen.
De parking zelf wordt eveneens uitgevoerd in waterdoorlatende materialen om een maximale infiltratie van regenwater mogelijk te maken.

De heraanleg zal verlopen in 3 fases. Hieronder vind je een plan per fase met de impact die elke fase zal hebben op de toegang naar de sporthal en de sportterreinen en de parkeergelegenheid.
De sporthal en sportterreinen blijven toegankelijk tijdens de volledige heraanleg.
Alternatieve parkings zijn de parking aan het stadion, aan sportcentrum Recrean en de parking langs de Schelde.
Wie te voet of met de fiets komt, zal geen hinder ondervinden.

 

Fase 1 : 10 werkdagen (voorziene periode onder voorbehoud van wijziging 24/09 tem 5/10)
149 parkeerplaatsen beschikbaar

 

10/09/2018

De herinrichting van het St. Jozefsplein (met de Terkerkenlaan, Gelukstede en Galgenstraat) werd reeds gepland in de vorige legislatuur. Een subsidiedossier voor de riolering werd ingediend bij de VMM maar raakte pas in 2017 goedgekeurd. Het ontwerp hiervan zal dit jaar ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden voorgelegd, de start van de werken is voorzien in 2019.

Voorafgaand aan deze belangrijke werken zal de Broekstraat (deel tussen Dijkstraat en Gelukstede) worden vernieuwd, dit om te vermijden dat er te grote debieten gemengd rioolwater zouden aansluiten op het nog aan te leggen rioolstelsel van het St. Jozefsplein.

De “weg- en rioleringswerken in de Broekstraat – fase 1: Dijkstraat tot Gelukstede”  starten maandag 10 september 2018.

UPDATE 29/10: Momenteel is men riolering aan het aanleggen tussen Pauwel Vanderscheldenstraat en in/uitrit parking NMBS. Waar er reeds riolering werd gelegd in gedeelte vanaf Gelukstede werd een voorlopige steenslagverharding aangelegd voor bereikbaarheid van woningen.

Er kan niet meer ingereden worden in parking NMBS via Broekstraat, uitrijden wel nog mogelijk. Fasewisseling zal vermoedelijk eind november 2018 zijn, de aannemer zal hiervoor de eerste fase afwerken tot onderlaag in asfaltverharding. Als alle werken voltooid zijn (fase 1 + fase 2), zal de toplaag in asfalt in zijn geheel over de volledige projectzone worden gegoten.

 

 • Aannemer : NV Vindevogel, Neerrechemstraat 1 te 9770 Kruishoutem;
 • Kostprijs : 1.130.369,68 EUR excl btw;
 • Uitvoeringstermijn: 80 werkdagen;
 • Contactpersoon: werftoezichter Geert Vandriessche (Geert.Vandriessche@oudenaarde.be / 055 33 51 85)