Geschied- en Oudheidkundige Kring

Geschied- en Oudheidkundige Kring

Wat

Wil je meer weten over de geschiedenis van Oudenaarde? Leer je graag bij over het verleden van je stad en streek? Of wil je zelf een (kunst)historisch of archeologisch artikel publiceren over de regio Oudenaarde? Dan is het lidmaatschap van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde misschien wel iets voor jou. Deze vereniging publiceert een jaarboek met artikels van verschillende auteurs over diverse aspecten van de geschiedenis van de Scheldestad en haar omgeving. Op regelmatige basis worden in samenwerking met het stadsarchief historische voordrachten georganiseerd (die naar goede gewoonte worden afgesloten met een  receptie). Het stadsarchief van Oudenaarde fungeert als secretariaat voor de historische kring.

Bedrag

Het Jaarboek van 2018 is klaar! Stort € 20,00 op het rekeningnummer van de Geschied- en Oudheidkundige Kring (BE 57 2850 2378 5035) en ontvang de Handelingen deel 55 bij u thuis in de bus.

Door de aankoop van de Handelingen word je  automatisch lid van de vereniging voor 1 jaar.

In deze editie zijn de volgende artikels opgenomen:

  • Pieter Beyls, ‘De overzichtskaart van de kasselrij Oudenaarde uit 1669, opgemaakt door landmeter Peter Meysman’;
  • Frans Van Droogenbroeck, ‘De markenruil Ename – Valenciennes en de investituur van de graaf van Vlaanderen in de mark Ename’;
  • Erik Verroken, ‘Gaspar van Weerbeke (ca. 1445 - + na 1517) een Oudenaards componist’;
  • Michel Deltenre, ‘De heren van Pamele-Oudenaarde, heersers over het betwiste grensgebied’. Lessen-Vloesberg (het Debattenland of “Terres de Débat”of “Terra Aldenardensis”)’;
  • Rik Castelain, ‘De heerlijkheid Oud-Moreghem in Wortegem (14de – 17de eeuw)’;
  • Patrick Devos, ‘Vertaling en annotatie van de verslagen van bisschop Triest, deel 4: Oudenaarde-Pamele’.
  • Stijn Lybeert, ‘Archiefnieuws’.