Tissenhovemolen gratis te bezoeken

Bezoek één van de oudste molens van het land in Vlaanderens mooiste landschap.

De enige overgebleven maalvaardige windmolen in Oudenaarde prijkt op de kouter
tussen Horebeke en Mater, nog altijd een van de fraaiste molenplekjes ter wereld.
Je kan er het vernuft van de molenbouwer bewonderen en tegelijk vernemen
waarom molenaars niet alleen de beste weerprofeten waren, maar ook de kwalijke reputatie van dief en vrouwenverleider “genoten”.

Deze zeldzame driezolder is sinds 2015 eigendom van de stad Oudenaarde.
Het beheer is in handen van vrijwillige molenaars die lid zijn van de vzw
Oost-Vlaamse Molens. Samen houden ze dit kostbaar erfgoed in stand en
willen ze het tonen aan al wie even wil schudden tussen middeleeuwse technologie.

18 maart:                   14:00 – 17:00
29 april:                     10:00 – 18:00 (Vlaamse Molendag)
27 mei:                      14:00 – 17:00
24 juni:                      14:00 – 17:00
22 juli:                       14:00 – 17:00
19 augustus:              14:00 – 17:00
9 september:             10:00  – 18 uur (Open monumentendag)
30 september:           14:00 – 17:00
7 oktober:                 10:00 – 18:00 (Oost-Vlaamse Molendag)
28 oktober:               14:00 – 17:00
25 november:            14:00 – 17:00

(Inschrijven niet nodig)

Op andere dagen is een bezoek aan de molen met groep mogelijk, mits afspraak met de molenaars.

Bruun Leroy 0472 79 18 91 en Alain Goublomme 0476 35 29 29

Tissenhovemolen - Jagerij - 9700 Oudenaarde

Terug naar nieuwsoverzicht