Niet akkoord met retributie op parkeren

Het invullen van onderstaand formulier is geen garantie op het kwijtschelden van de retributie.
De aanvrager wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de beslissing (vul dus zeker een geldig e-mailadres in).

Een retributie kan per voertuig slechts éénmalig worden kwijtgescholden indien er fouten in de vaststellingen kunnen aangetoond worden.

 

Vul zeker een geldig e-mailadres in: we gebruiken het om je op de hoogte te brengen van de beslissing over de betwisting.
MOTIVATIE
Indien je een van de bovenstaande keuzemogelijkheden hebt aangeduid, moet je (verplicht) ofwel een kopie van het geldig ticket toevoegen ofwel een screenshot waaruit blijkt dat je via de app hebt betaald.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp pdf.
Indien je een van de bovenstaande keuzemogelijkheden hebt aangeduid, moet je (verplicht) een kopie van jouw bewonerskaart toevoegen.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp pdf.
Indien je een van de bovenstaande keuzemogelijkheden hebt aangeduid, moet je (verplicht) een kopie van jouw mindervalidenkaart toevoegen.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 5 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp pdf.
Aanvullende bestanden
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp doc docx.