Milieuraad

De Milieuraad adviseert de stad over het stedelijke milieu- en natuurbeleid. Daarnaast ontwikkelt de raad ook eigen initiatieven. Zo keert de Milieuraad een subsidie uit voor het gebruik van herbruikbare luiers, het in stand houden van zwaluwnesten, het uitwerken van projecten van organisaties of verenigingen rond milieu- of natuurthema’s en het organiseren van zwerfvuilacties door adoptie van wegbermen.

In de Milieuraad zetelen als niet-stemgerechtigde leden de schepen van Ruimtelijke Ordening en Milieu, de Milieudienst en de vertegenwoordigers van de politieke fracties in de gemeenteraad.

De stemgerechtigde leden zijn vertegenwoordigers van de natuur- en milieubewegingen (Milieufront Omer Wattez, Natuurpunt Oudenaarde, Werkgroep Bos t’Ename,  JNM Vlaamse Ardennen, Velt en de Fietsersbond Oudenaarde), de Wildbeheerseenheid Vlaamse Ardennen, de Bedrijfsgilde van de Boerenbond, ABS, UNIZO, Operatie Zwerfkat, de Jeugdraad, de Gezinsraad en enkele niet-gebonden deskundigen.

Het secretariaat van de Milieuraad wordt waargenomen door de Milieudienst