KLE's - kleine landschapselementen

Subsidie KLE's

Wat

Het stadsbestuur Oudenaarde keert een subsidie uit voor de aanplant en het onderhoud van kleine landschapselementen (KLE's) zoals hagen, heggen, houtkanten, (knot)bomenrijen, hoogstamboomgaarden en poelen in het landelijk gebied.

Procedure

De aanvraag gebeurt met het voorgeschreven formulier. De uitbetaling gebeurt na controle door een ambtenaar.

Bedrag

Voor het volledige overzicht, raadpleeg het subsidiereglement.

Per aanvrager wordt per jaar maximaal € 250,00 uitgekeerd voor de aanplant van KLE's en maximaal € 250,00 voor onderhoud.