Groendaken, hemelwaterinstallaties en infiltratievoorzieningen

Groendak

Dak dat ontworpen is om te worden begroeid met bijvoorbeeld een sedum-, gras-, of kruidenvegetatie. Het buffervolume onder de planten bedraagt minstens 35 liter per m².

De subsidie bedraagt € 25 per m² aangelegd groendak met een maximum van € 5.000.

 

Hemelwaterinstallatie

Een hemelwaterput*, gecombineerd met één of meer aftapkranen, al dan niet gecombineerd met een pomp en een verbinding met wasmachine(s) en/of toilet(ten).

De subsidie bedraagt (combineerbaar):

  • € 225 voor de aansluiting van minstens één toilet of wasmachine
  • € 75 voor de aansluiting van minstens één vrijstaande kraan

*Een hemelwaterput is een al dan niet ondergronds geplaatst reservoir met een inhoud van minstens 5.000 liter voor het opvangen en stockeren van zuiver en niet behandeld hemelwater (regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater).

 

Infiltratievoorziening

Een buffervoorziening waarbij de vertraagde afvoer gebeurt door infiltratie (doorsijpelen van hemelwater in de bodem). Kan ondergronds of bovengronds uitgevoerd worden.

De subsidie bedraagt € 300.

 

Dit reglement treedt in voege vanaf 1 januari 2021. Aanvragen met factuurdatum vóór 1 januari 2021 komen niet in aanmerking.