Verlenging verblijfskaart vreemdelingen

verlengen verblijfskaarten vreemdelingen

Wat

Voor de volgende kaarten kan er zonder voorwaarden (behalve als men lang afwezig was) bij de dienst Vreemdelingenadministratie een nieuwe kaart aangevraagd worden:

B-kaart

C-kaart

EU+ en F+ kaart

Voor alle andere kaarten moet je bij de dienst Vreemdelingenadministratie een aanvraag indienen en de nodige documenten voorleggen.

Voorwaarden

Indien je in het bezit bent van een verblijfskaart die 5 jaar geldig is (B,H, EU+,F+) kan je vanaf 6 weken voor vervaldatum een nieuwe kaart aanvragen.

Voor kinderen van ouders die in het bezit van een B, H, EU, EU+, F, of F+ kaart zijn, kan een bewijs van identiteit (wit kaartje) afgegeven worden.

Vanaf 12 jaar kan een elektronische kaart aangevraagd worden.

F kaarten kunnen niet verlengd worden, er moet een aanvraag voor duurzaam verblijf ingediend worden bij de Dienst Vreemdelingenadministratie.

Wat Meebrengen

Voor het verlengen van alle kaarten of verblijfsdocumenten moet je bij de dienst Vreemdelingenadministratie een afspraak maken.

actuele verblijfskaart

1 pasfoto

bij afhaling

je oude verblijfskaart of een vervangend attest

je pin- en pukcode die je per post ontvangen hebt.

Bedrag

A-, B-, H-, K-, L-, J-, I-kaart € 24

EU, EU+, F, F+, N-, M-kaart € 24