Reisdocument vreemdelingen

Reisdocument vreemdelingen

Wat

Een Belgisch reisdocument voor niet-Belgen is een reisdocument, in de vorm van een paspoortboekje, dat door de Belgische Staat wordt afgegeven aan een vreemdeling die:

- wettelijk in België verblijft

- geen nationaal paspoort of een ander reisdocument van de overheden van zijn land heeft en dat evenmin kan krijgen

Er zijn drie soorten Belgische reisdocumenten voor niet - Belgen:

- reisdocument voor erkende vluchtelingen

- reisdocument voor erkende staatlozen

- reisdocument voor vreemdelingen

geldig voor 2 jaar voor alle landen

Voorwaarden

- ingeschreven zijn in Oudenaarde

- identiteit moet vast staan (geen vermelding "decl. op je verblijfskaart)

- in het bezit zijn van een geldige verblijfskaart.

Procedure

Reisdocumenten worden aangevraagd op de dienst bevolking of de dienst vreemdelingenadministratie.

Het duurt vanaf aanvraag ongeveer 10 werkdagen vooraleer je het reisdocument ontvangt.

Als je een spoedprocedure wil, moet je je aanvraag voor 15u indienen en dan krijg je je reisdocument de volgende dag.

 

Wat Meebrengen

- geldige verblijfskaart van onbepaalde duur (B,C,D of F-kaart) of A kaart tijdelijk verblijf of identiteitskaart voor kinderen onder 12 jaar.

- 1 recente pasfoto (max. 6 maand oud)

 

Bedrag

volwassenen: gewone procedure € 85

                     spoedprocedure € 254

minderjarigen: gewone procedure € 65

                      spoedprocedure € 234