Nationaliteitsbewijs

Nationaliteitsbewijs

Wat

Het bewijs van nationaliteit is een attest waarmee een inwoner met Belgische nationaliteit kan aantonen dat hij Belg is.

Voorwaarden
  • inwoner zijn van Oudenaarde
  • Belg zijn
Procedure

je kan de aanvraag online of aan het snelloket = onthaal doen

 

 

Wat Meebrengen

identiteitskaart

Bedrag

gratis

Uitzonderingen

Inwoners met een andere nationaliteit dan de Belgische, kunnen geen attest ontvangen bij de dienst Bevolking.

Je kan hiervoor terecht bij de ambassade van je land van afkomst.