Belgische nationaliteit aanvragen

Aanvraag Belgische nationaliteit

Wat

Belgische nationaliteit verkrijgen kan via de procedures bepaalt in het wetboek van de Belgische nationaliteit of via de procedure van naturalisatie.

De nationaliteitsverklaring voor volwassenen (vanaf 18 jaar) kan via 5 procedures:

  • Art. 12bis § 1 1°: in België geboren en wettelijk verblijf in België sinds geboorte;
  • Art. 12 bis § 1 2°: laatste 5 jaar wettelijk verblijf in België, kennis van een landstaal, maatschappelijke integratie en economische participatie;
  • Art. 12 bis § 1 3°: laatste 5 jaar wettelijk verblijf in België, kennis van een landstaal, huwelijk en laatste 3 jaar samenwoonst met een Belg OF ouder van een Belgisch kind, maatschappelijke integratie;
  • Art. 12 bis § 1 4°: laatste 5 jaar wettelijk verblijf in België, handicap of invaliditeit OF pensioengerechtigde leeftijd;
  • Art. 12 bis § 1 5°: laatste 10 jaar wettelijk verblijf in België, kennis van een landstaal, deelname aan het leven van de onthaalgemeenschap.

De procedure naturalisatie (bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers) is een uitzonderingsprocedure geworden.

Voorwaarden

Wettelijk verblijf van onbeperkte duur op het ogenblik van de aanvraag.

Procedure
  • Maak een afspraak 'Belgische nationaliteit aanvraag';
  • Je krijgt informatie over de mogelijke procedure en de documenten die je hiervoor moet indienen.

 

 

Wat Meebrengen

Breng bij een eerste bezoek aan het loket van de Burgerlijke Stand je verblijfskaart + paspoort mee.

 

Bedrag

Het bedrag van € 150 moet je betalen aan de ontvanger van de registratie en is alleen van toepassing voor volwassenen. Dit bedrag moet pas betaald worden als het dossier in orde is op de Burgerlijke stand.

Dienst Registratie: Marlboroughlaan 4, 9700 Oudenaarde

 

Regelgeving

Wetboek van de Belgische nationaliteit