Rechtspositieregeling

De rechtspositieregeling (RPR) beschrijft de arbeidsverhouding tussen de stad als werkgever en het personeelslid als werknemer, gezien vanuit juridisch standpunt. Ze regelt de rechten en plichten van alle werknemers van de stad Oudenaarde.