Vergunning Individueel Bezoldigd Personen Vervoer

Vergunning Individueel Bezoldigd Personenvervoer (IBPV)

Wat

Met 1 vergunning keuze uit 4 diensten

Vanaf 1 januari 2020 kunnen taxibedrijven een nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer (IBPV) aanvragen voor het uitbaten van een taxidienst. Met 1 vergunning kan je onderneming 4 diensten naar keuze aanbieden:

 • Straattaxi: je voertuig wordt aangeboden aan de klant op de openbare weg (de klant moet de taxi minstens een kwartier op voorhand bestellen).
 • Standplaatstaxi: je voertuig mag de openbare taxistandplaatsen van een gemeente gebruiken. Je beschikt over een machtiging van die gemeente.
 • Ceremonieel vervoer: je voertuig mag gebruikt worden voor ceremonies (trouw, doop, begrafenis, … ) van minstens 3 uur, op basis van een schriftelijke overeenkomst.
 • OV-taxi: opdrachten voor het gebruik van uw voertuig komen binnen via de Mobiliteitscentrale (2021)

De vergunning is geldig voor 5 jaar, in heel Vlaanderen, maar dus niet in Brussel.

Nieuw in de taxiwetgeving

Volgens de nieuwe taxiwetgeving:

 • worden de taxitarieven vrij bepaald voor de straattaxi’s. Voor de standplaatstaxi bepaalt de gemeente de tarieven
 • zijn er minimale emissienormen voor voertuigen. Deze gelden niet voor ceremonieel vervoer
 • kunnen taxidiensten gebruik maken van taxistandplaatsen in andere gemeenten
 • moet enkel de standplaatstaxi verplicht een taxilicht dragen en een taximeter aan boord hebben
 • moet de straattaxi werken via een taxi-app en moeten de tarieven duidelijk geafficheerd worden
 • is er geen beperking meer op het aantal voertuigen per gemeente
 • moet elke taxichauffeur vanaf juli 2020 in het bezit zijn van een geldige bestuurderspas

Meer informatie vind je bij de Vlaamse Overheid: https://www.vlaanderen.be/decreet-over-het-individueel-bezoldigd-personenvervoer-taxidecreet

Wat met een vergunning verkregen vóór 2020?

Exploitanten die vóór 1 januari 2020 al een exploitatievergunning voor taxidiensten en/of voor verhuurdienst van voertuig met bestuurder (VVB) hadden, krijgen de volgende opties:

 • Zet je als exploitant je bestaande taxivergunning verder tot einde looptijd van de vergunning (volgens de exploitatievoorwaarden van die vergunning) dan moet je je houden aan de vaste taxitarieven die op je taxikaarten staan en mag je alleen exploiteren in de gemeente waar je een taxivergunning hebt.
 • Zet je als exploitant je bestaande vergunning verhuurdienst van voertuig met bestuurder verder, dan mag je alleen ritten uitvoeren als je op voorhand een schriftelijke overeenkomst heeft afgesloten met je klant. Dit voor de duur van minimaal 3 uur.
 • Vraag je als exploitant meteen een nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer aan, dan vervalt de bestaande vergunning.
Procedure

Wie kan dit aanvragen?

Je hebt een onderneming die betaald personenvervoer aanbiedt in een voertuig dat is uitgerust voor het vervoeren van maximum 9 personen (bestuurder inbegrepen) én waar de klant of inzittenden de bestemming bepalen.

Waar aanvragen?

Je vraagt de vergunning aan in de gemeente waar je exploitatiezetel gevestigd is. Is je exploitatiezetel gevestigd in de stad Oudenaarde, dan doe je dit bij voorkeur digitaal (zie hieronder). Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst kmo-beleid.

Vergunning aanvragen?

De aanvraag verloopt digitaal. https://centaurus2020.vlaanderen.be/

Voeg volgende documenten toe aan uw aanvraag:

 • Een uittreksel uit het strafregister conform artikel 596.1-27 voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Inschrijving van de onderneming in de KBO of de vermelding in de statuten van de activiteit individueel bezoldigd personenvervoer.
 • Een attest kennis Nederlands van niveau B1 volgens het Europees Referentiekader voor Talen (ERK) voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer.
 • Een attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de sociale bijdragen (sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandige of RSZ).
 • Een attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met fiscale lasten (attest FOD Financiën).
 • Bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (bestelbon, aankoopfactuur, leasingovereenkomst, …).

Indien je voldoet aan deze voorwaarden, ontvang je een vergunning IBPV die geldig is voor 5 jaar.

Bedrag

De vergunning op zich is gratis. Als exploitant betaal je jaarlijks een retributie van 350 euro per voertuig. Als het voertuig voldoet aan de minimale emissienormen die gelden na 01/01/2025, betaal je 250 euro.