Kleinhandelsvergunning

Kleinhandelsvergunning

Wat

De vergunning voor handelsvestigingen (vroeger gekend als de 'socio-economische vergunning') werd vanaf 1 augustus 2018 als omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten geïntegreerd in de nieuwe omgevingsvergunning.

Daardoor wijzigen de procedure om een vergunning voor handelsvestigingen (kleinhandelsvergunning) aan te vragen en de beoordelingscriteria om te vergunnen. Voor de detailhandel, de ondernemer en de gemeenten is dit een hele vooruitgang, vanaf nu wordt er een inhoudelijk onderbouwde en één geïntegreerde vergunning afgeleverd.

De kleinhandelsvergunning geeft toelating voor :

 • een combinatie van één of meerdere categorieën van kleinhandel
 • een bepaalde netto handelsoppervlakte op een welbepaalde locatie
 • een onbepaalde duur (vervaltermijn van 5 jaar)

​​De aanvraag voor een kleinhandelsvergunning kan gecombineerd worden met een ander onderdeel van de omgevingsvergunning (vb. stedenbouwkundig, milieu) dan spreekt men van een 'gemengd project'.

De verschillende deelaspecten van de omgevingsvergunning vraagt men aan met hetzelfde algemeen aanvraagformulier (zie onderaan deze pagina). 
Bij een gemengd project gebeurt de indiening en behandeling verplicht digitaal via het omgevingsloket. ​​​

Indien men enkel een kleinhandelsvergunning aanvraagt dan dient men enkel een beperkt aantal rubrieken in te vullen.

 

Voorwaarden

Wanneer een kleinhandelsactiviteit met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m² start, is een kleinhandelsvergunning nodig. Dit geldt zowel voor nieuwe als bestaande vergunde gebouwen, en zowel voor één handelsvestiging als voor een handelsgeheel.

Ook als de handelsoppervlakte of categorie wijzigt, is dit vergunningsplichtig. Enkel indien men een tijdelijke handelsactiviteiten uitvoert, van minder dan 90 of 180 dagen per jaar, is er geen omgevingsvergunning nodig.

Men spreekt van een wijziging waarvoor een vergunning nodig is als :

 • handelsvestigingen samengevoegd worden met een netto handelsoppervlakte (na samenvoeging) groter dan 400 m²
 • een handelsvestiging uitbreidt met meer dan 300m² of meer dan 20% van de reeds vergunde netto handelsoppervlakte
 • een wijzigen in categorie(ën) van kleinhandel (met 10% van de totale vergunde netto handelsoppervlakte of > 300 m²)

Het decreet bepaalt vier kleinhandelscategorieën:

 • Categorie A: verkoop van voeding
 • Categorie B: verkoop van goederen voor persoonsuitrusting
 • Categorie C: verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw
 • Categorie D: verkoop van andere producten
Procedure

Hoe dien je de aanvraag in?

Aanvraag kleinhandelsvergunning

Elke aanvraag voor een omgevingsvergunning moet ingediend worden via het Omgevingsloket.

Dit gebeurt via een algemeen aanvraagformulier. Voor de kleinhandelsvergunning vul je volgende 3 delen in:

 1. Algemeen aanvraagformulier, waarvan enkel de volgende relevante vragen:

(1) Projectgegevens

(8) Gegevens over de procedure

(9) Gegevens over de aanvrager

(12) Overzicht van de bijlagen

(13) Ondertekening door de aanvrager

 1. Addendum W1 Omgevingsvergunning kleinhandelsactiviteiten (p.48-49) (volledig)
 2. Addendum E1Ter Mobiliteitstoets detailhandel (p.32-34).

Dit addendum vul je in voor de projecten die niet onder de verplichting van een mobiliteitsstudie vallen (MOBER). Voor projecten die wel onder deze verplichting vallen vul je een uitgebreider addendum in (E1Bis) in.

De addendabibliotheek vind je onderaan https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/besluit-omgevingsvergunning-bijlagen