Nachtwinkels

nachtwinkels: vestigings- en uitbatingsvergunning aanvragen

Wat

Als je wil starten met een nachtwinkel, moet je bij de stad schriftelijk een vestigings- en uitbatingsvergunning aanvragen.

Voorwaarden

De uitbatingsvergunning wordt enkel verleend door het College van Burgemeester en Schepenen na een administratief onderzoek.

Procedure

Voor het verkrijgen van een vestigings- en uitbatingsvergunning moet de uitbater een schriftelijke aanvraag indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen, Tussenmuren 17 te 9700 Oudenaarde.  Download hier het aanvraagformulier.

De vestigings- en uitbatingsvergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een welbepaalde vestigingseenheid van een nachtwinkel en kan niet overgedragen worden aan een andere uitbater of naar een andere vestigingseenheid.

De uitbater is verplicht alle wijzigingen in de inrichting die gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid, onmiddellijk te melden aan het College van Burgemeester en Schepenen.

De vestigings- en uitbatingsvergunning moet je steeds op vraag van een bevoegde ambtenaar voorleggen.

 

 

Bedrag

Openingstaks: € 5.040,77

Jaarlijkse belasting: € 1.008,14

Uitzonderingen

Er wordt geen vergunning voor de vestiging van een nachtwinkel verleend indien deze binnen een perimeter van 500 meter van een bestaande nachtwinkel gelegen is. Deze minimumafstand is de afstand in vogelvlucht van drempel tot drempel.

Geen enkele vergunning tot het openen van een nachtwinkel zal verleend worden in de volgende straten:

  • Markt
  • Broodstraat
  • Nederstraat
  • Hoogstraat
  • Stationsplein

 

Regelgeving

Politieverordening betreffende de vestiging, de uitbating en de openingsuren van nachtwinkels , vastgesteld door de gemeenteraad op 17.12.2012.