Bestuurderspas

Bestuurderspas

Wat

Vanaf 1 juli 2020 heeft elke taxichauffeur in het Vlaams gewest een bestuurderspas nodig, ongeacht het statuut (werknemer of zelfstandige).

 

 

Voorwaarden

Je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent minstens 2 jaar in het bezit van een rijbewijs.
 • Je beschikt over een rijbewijs met geldige medische keuring voor bezoldigd personenvervoer.
 • Je beschikt over een toelating om arbeidsprestaties te verrichten (enkel indien je een buitenlandse staatsburger bent).
 • Je voldoet aan de moraliteitsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 25 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 08.11.2019.
 • Je voldoet aan de taalvereisten: Nederlands op niveau B1.

Voeg bij je aanvraag de volgende documenten toe:

 • Kopie van je rijbewijs.
 • Een beroepskaart of arbeidskaart indien van toepassing
 • Een uittreksel uit het strafregister conform artikel 596.1-28. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Een attest kennis Nederlands van niveau B1 volgens het Europees Referentiekader voor Talen (ERK)

Je kan terecht voor de medische keuring bij: 

 • FOD Volksgezondheid, medisch centrum, RAC Kouterpoort , Ketelvest 26 bus 201 te 9000 GENT. Call center: 02 524 97 97 E-mail: medex@health.fgov.be
 • Een erkende arbeidsgeneeskundige dienst
 • Ga je in dienst bij een taxibedrijf? Dan kan je waarschijnlijk terecht bij de medische dienst van je toekomstige werkgever.

Indien je voldoet aan de voorwaarden, ontvang je een bestuurderspas die geldig is voor 5 jaar. De bestuurderspas wordt elke 5 jaar hernieuwd volgens dezelfde voorwaarden als hierboven. Jaarlijks moet de chauffeur zijn uittreksel uit het strafregister conform artikel 596,1-28 van maximaal 3 maanden oud, bezorgen aan de stad Oudenaarde.

Procedure

Je vraagt de bestuurderspas online aan in de Centaurus20-databank. De gemeente keurt deze goed binnen de 20 dagen nadat de aanvraag volledig werd verklaard.

Vraag hier je bestuurderspas aan : https://centaurus2020.vlaanderen.be/

Bedrag

De bestuurderspas kost 20 euro. Je krijgt van ons een factuur.