Vakantieopvang Kattekwaad

De vakantieopvang voor schoolgaande kinderen van 2,5 tot 12 jaar gaat door in KBO Sint Walburga, Smallendam 6, 9700 Oudenaarde en dit tijdens alle vakanties van maandag tot vrijdag van 7u tot 18u.
Er is geen opvang tijdens het weekend en op wettelijke feestdagen.

Van zodra uw kind 12 jaar geworden is, mag het niet meer naar de opvang komen.

Tarieven:

De volgende tarieven zijn van toepassing:

  • Halve dag (3u tot 5u) : 8,00 euro per kind
  • Volle dag (meer dan 5u) : 14,00 euro per kind
  • Kansenpastarief : 25 % van het normale tarief

De ouderbijdrage wordt gefactureerd via de dienst buitenschoolse opvang.
In 2023 ontvangt u een fiscaal attest voor de betaalde facturen van 2022.

Indien er nog openstaande facturen zijn bij de dienst buitenschoolse opvang, mag uw kind niet naar de opvang komen.

Mee te brengen:

De kinderen brengen zelf hun lunchpakket, 10- of 4-uurtje en voldoende drinken mee.
Daarnaast zorgt u ook zelf voor persoonlijke verzorgingsproducten.

Er is geen mogelijkheid om eten op te warmen.

Werking:

De opvang wordt verzorgd door vaste kinderbegeleiders.
Er wordt gewerkt met een dagstructuur en er worden dagelijks activiteiten georganiseerd met de kinderen. Er is ook mogelijkheid tot vrij spel.

DAGINDELING:

7u-9u: Aankomst en vrij spel onder toezicht

9u-12u00: Begeleide activiteiten, vrij spel, tien-uurtje

12u00 -13u00: Middagmaal en vrij spel

13u30 – 16u00: Begeleide activiteiten en vieruurtje

16u-18u: Afhalen van de kinderen en vrij spel onder toezicht

De kinderen moeten aanwezig zijn tussen 9u en 12u en tussen 13u en 16u. Na 9u worden er geen kinderen meer toegelaten. De kinderen mogen ten vroegste om 16u afgehaald worden en niet eerder, omdat de activiteiten lopen tot 16u.

Digitaal registratiesysteem TJEK:

De vakantieopvang werkt met het digitaal registratiesysteem TJEK. Elk kind moet badgen met een badge van TJEK. Indien uw kind geen badge heeft, dan moet u contact opnemen met de dienst Buitenschoolse kinderopvang (vakantieopvang@oudenaarde.be) om een badge te laten aanmaken.

Voor wie zijn badge niet meeheeft wordt er voor die dag gefactureerd van 7u tot 18u.

Er kunnen maximum 50 kinderen opgevangen worden. We geven voorrang aan kinderen die een volledige week naar de opvang komen.

Op voorhand inschrijven is verplicht en kan uiterlijk tot een bepaalde datum. De data worden bekend gemaakt aan alle ouders die een factuur krijgen van de voor- en naschoolse opvang.

Inschrijven:

Inschrijven kan via het ouderportaal van TJEK (ouderportaal TJEK intikken op google). Voor elke vakantie ontvangen bij ons gekende gezinnen een mail met een inschrijvingslink.
De handleiding voor ouders kan je opvragen via vakantieopvang@oudenaarde.be.

Annuleren van de opvang:

Binnen de inschrijfperiodes kan u zelf annuleren via het Ouderportaal TJEK.

Annulaties na de inschrijfperiodes moet doorgegeven worden per mail naar vakantieopvang@oudenaarde.be. Deze annulaties worden aangerekend aan 1/2e van de dagprijs, omdat u een plaats voor een ander kind geblokkeerd heeft.

Zieke kinderen:

Duidelijk zieke kinderen mogen niet naar de opvang komen.

Wanneer uw kind omwille van ziekte niet komt, moet er een ziektebriefje bezorgd worden.

Toedienen medicatie:

Zonder doktersattest wordt er geen medicatie toegediend aan uw kind.

School voor bijzonder onderwijs:

Gaat uw kind naar een school voor bijzonder onderwijs of heeft uw kind een specifieke zorgbehoefte, dan vragen wij u om eerst telefonisch contact opnemen met de dienst buitenschoolse opvang om de zorgbehoefte van uw kind te bespreken.

Contactgegevens tijdens het schooljaar:

Vakantieopvang Kattekwaad -  dienst Buitenschoolse Kinderopvang
Sociaal Huis, Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde
055/33 51 68  en 055/33 51 54.

vakantieopvang@oudenaarde.

Contactgegevens tijdens de vakanties:

Telefoonnummer van de opvang: 0472/09 79 40