Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang in de basisscholen

Wat

Het stadsbestuur organiseert de voor- en naschoolse opvang in de Oudenaardse basisscholen van het vrij- en het gemeenschapsonderwijs.

Vaste kinderbegeleiders, wijk-werkers en vrijwilligers staan in voor de opvang en begeleiding van de kinderen.

Er is opvang van 7u tot aan de start van de lessen en van 15 minuten na het beëindigen van de lessen tot 18u.
Op woensdagnamiddag is er opvang in de scholen waar er meer dan 5 kinderen aanwezig zijn bij de start.

Er is geen opvang op feestdagen, snipperdagen en tijdens schoolvakanties.

Voorwaarden

Er moet niet op voorhand ingeschreven worden.

Bedrag

Ouderbijdrage:

€ 1,10  per begonnen half uur per kind.

€ 10  vroeg- / laattijdigheidsbijdrage per begonnen half uur per kind (voor 7u of na 18u).

€ 2,20 voor 1 uur sportsnack (een uurtje extra sport onder begeleiding van ervaren lesgevers tijdens de naschoolse opvang)

Je ontvangt een fiscaal attest, op voorwaarde dat alle facturen van het betreffende jaar betaald zijn.