Wegwerkzaamheden

23/09/2019

Het Agentschap Wegen en Verkeer start op 23 september met de ombouw van de rotonde op de N60 t.h.v. De Bruwaan (Samsonite). 

De rotonde krijgt een extra rijstrook, er komen vrijliggende fietspaden en het asfalt wordt vernieuwd vanaf de rotonde tot net voor de brug over de Deinzestraat (N459).

Door de ombouw naar een tweestrooksrotonde en door de toeleidende wegen te verbreden, zal het verkeer vlotter doorstromen. Tegelijkertijd worden de fietspaden heraangelegd en komt er een veilige fietsverbinding tussen de rotonde en de Doornikse Heerweg.

De werken duren van 23 september tot december 2019, met voorbereidende werken vanaf 02 september. Deze timing is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Er wordt in twee grote fases, per weghelft, gewerkt. Hierdoor wordt de hinder voor het verkeer en de fietsers zoveel mogelijk beperkt.

Meer informatie vind je HIER.

23/09/2019

Op een honderdtal plaatsen in Vlaanderen werkt Aquafin aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met het water. Ze bouwen installaties om rioolwater te zuiveren, vernieuwen bestaande riolen en leggen nieuwe riolen aan waar ze nog ontbreken.

Ook in Oudenaarde start Aquafin binnenkort met een groot project: vanaf maandag 23 september gaat Aquafin samen met de stad Oudenaarde aan de slag om het afvalwater van de inwoners van Oudenaarde te scheiden van het hemelwater.

 

Waarom dit project?

In het centrum van Oudenaarde wordt nu nog een oude koker van de Rietgracht als riolering gebruikt. Dit project heeft tot doel een riool voor afvalwater in de bestaande koker te monteren, zodat de koker zélf als regenwaterleiding kan gebruikt worden. Zo wordt een centrale regenwaterafvoer gecreëerd waar al het hemelwater van het centrum in wordt verzameld om uiteindelijk in de Schelde uit te vloeien.

 

Fasering

De werken starten dus op maandag 23 september 2019 en zullen in totaal ongeveer 16 maanden duren.
Er zal gefaseerd gewerkt worden in de Rode Los, Binneneindries, Blekerijstraat, Ververijstraat, Gobelinstraat, Jacob Lacopsstraat, Gevaertsdreef, Verdurestraat, Hofstraat, Tacambaroplein, Prins Leopoldstraat, Galgestraat, Groenstraat, Sint-Jozefsplein, Fortstraat, Stationsstraat, Beverestraat en Neringstraat .

Het werken in verschillende fasen gebeurt om de hinder zo veel mogelijk te beperken en de duur van de werken zo kort mogelijk te houden.

Een gedetailleerd overzicht van de verschillende fasen en kan je terugvinden op de website van Aquafin

Voordat de rioleringswerken in de straat kunnen beginnen, voeren de nutsbedrijven (Farys, Fluvius, Telenet, Belgacom, …) aanpassingswerken uit aan hun netten. Deze aanpassingswerken zijn al gestart.

Opgelet: De planning van de werken is informatief en kan veranderen door onvoorziene omstandigheden (o.a. slecht weer).

 

Informatie:

Op de website van Aquafin lees je steeds het meest recente nieuws.

Hier kan je ook intekenen op de digitale nieuwsbrief. Zo krijg je regelmatig actuele informatie over de werken in jouw mailbox.

Wil je liever via WhatsApp geïnformeerd worden? Geen probleem! Stuur het projectnummer 22812 naar 0474 56 39 12  en je ontvangt regelmatige updates. (Let wel: dit nummer dient enkel om via WhatsApp te communiceren, je kan er dus niet naar bellen!)

01/04/2019

Op 1 april starten de werken in de Robert De Preesterstraat. Bij deze werken wordt er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. In het deel Landlos en Bellebroek wordt de rijweg vernieuwd en in de Robert De Preesterstraat (tussen de Nederenamestraat en de Puithoekstraat) wordt alle verharding van gevel tot gevel vervangen. Nieuwe voetpaden zullen worden aangelegd en op verschillende plaatsen worden er parkeerstroken voorzien. Bovendien worden er een aantal snelheidsremmende maatregelen aangebracht zoals asverschuivingen en wegversmallingen.

Tijdens de werken is er een omleiding voorzien via de Nederenamestraat, Oudstrijdersstraat, Reytstraat en omgekeerd.

Na de aanleg van de straat zal er een tonnagebeperking ingaan vanaf 3,5 ton in het deel Robert De Preesterstraat tussen de Nederenamestraat en de Hamstraat.

De werken worden uitgevoerd in zeven fases:

  • Fase 1: deel Landlos tussen Robert De Preesterstraat en Middelgracht
  • Fase 2: deel Bellebroek tussen Landlos en Middelgracht
  • Fase 3: Robert De Preesterstraat tussen Landlos en Hamstraat (tot nr. 5)
  • Fase 4: Robert De Preesterstraat tussen Hamstraat en Puithoekstraat
  • Fase 5: Robert De Preesterstraat van nr. 55 t.e.m. nr 69
  • Fase 6: Robert De Preesterstraat tussen Landlos en Nederenamestraatraat
  • Fase 7: Aanbrengen toplaag in asfalt in volledige Robert De Preesterstraat, deel Landlos, deel Hamstraat en deel Bellebroek
04/02/2019

Vanaf 04/02/2019 starten grote verbouwingswerken aan het vroegere hotel De Rantere in de Jan Zonder Vreeslaan.

Om de doorstroming op de drukke Margaretha van Parmastraat te garanderen, zal de aannemer de werfinrichting voorzien in de Jan Zonder Vreeslaan.  Hierdoor zal de Jan Zonder Vreeslaan voor de duurtijd van de werken volledig afgesloten zijn. Het plaatselijk verkeer voor de Jan Zonder Vreeslaan en Achterburg zal omgeleid worden via de Kasteelstraat, waar tijdelijk tweerichtingsverkeer toegelaten wordt voor plaatselijk verkeer. Ander verkeer is niet toegelaten.

Aan de even kant van de huisnummers in de Kasteelstraat geldt een parkeerverbod gedurende de ganse periode om verkeer in de twee richtingen mogelijk te maken. Parkeeralternatieven zijn de parkeerplaatsen langs de Margaretha van Parmastraat en de Ham.

De Jan Zonder Vreeslaan zal nog tot eind december 2019 afgesloten zijn.

04/02/2019

In de Burgschelde (tussen Lappersfort en De Woeker) vernieuwen we vanaf 4 februari het voetpad aan de kant van de even huisnummers. Voetgangers kunnen het voetpad aan de overkant van de straat gebruiken en ook fietsers kunnen door. De toegang voor gemotoriseerd verkeer wordt beperkt tot plaatselijk verkeer; omrijden kan eenvoudig via Lappersfort en Einestraat.