Doorn: weg- en rioleringswerken (deel N60 - Trompestraat)

14/02/2022

>> (De wegenis- en rioleringsplannen zijn onderaan deze pagina raadpleegbaar) <<

Doel van de werken 

Aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel en vernieuwen van de wegenis in het deel Doorn tussen de N60 en de Trompestraat en in het deel Trompestraat van kruispunt Doorn tot nr. 11.

Het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel omvat het aanleggen van een afvalwaterleiding voor het afvalwater en het het aanleggen van een hemelwaterleiding voor het regenwater. Het bestaande grachtenstelsel wordt behouden en waar nodig geherprofileerd. Tevens worden er tussenschotten geplaatst om het regenwater te bufferen. In de bermen worden, waar mogelijk, wadi’s (verlaagde grasbermen) aangelegd voor een maximale regenwaterinfiltratie.

De leidingen op het privaat domein langsheen het tracé worden op het gescheiden rioleringsstelsel aangesloten. Voor alle woningen zal tevens het regenwater van het afvalwater moeten gescheiden worden.

 

  • Startdatum: 14 februari 2022
  • Uitvoeringstermijn: 195 werkdagen
  • Globale kostprijs der werken: 1.458.878,42 euro incl. btw

 

Geplande werken

De werken worden uitgevoerd in verschillende fasen. Er wordt gestart met het deel Doorn dat het dichtst tegen de kasseiweg ligt omdat er ondertussen bevestiging is gekomen dat de subsidieaanvraag voor de heraanleg van de kasseiweg werd goedgekeurd.

 

Fase 1 en 2: deel Trompestraat en deel Doorn van Trompestraat tot Serpentstraat

Afgewerkt

 

Fase 3: deel Doorn van Serpentsstraat tot Bruwaan (excl. kruispunt)
  • Riolering is afgewerkt. De kantstroken en onderlaag asfaltverharding werden aangelegd. De toplaag asfalt wordt samen met fase 4 uitgevoerd.
  • De bermen, opritten en wadi’s worden aangelegd.

 

Fase 4: deel Doorn van Bruwaan (incl. kruispunt) tot N60

Van 8 maart tot eind april

  •  Riolering: Aanleg van een nieuwe regenwaterriolering langs de kant van de Mantovani die aansluit op de bestaande put op het kruispunt met de Bruwaan.
  •  Verharding: Er wordt een nieuwe rijweg in asfalt aangelegd van 7 m breed. Op het kruispunt komen deels vrij liggende verhoogde fietspaden die aansluiten op de fietspaden van de Bruwaan. Langs beide kanten worden vrachtwagenparkings voorzien. Het kruispunt wordt aanzienlijk versmald en overzichtelijker gemaakt maar blijft wel voldoende ruim voor vrachtwagens.

 

De voorziene timing is indicatief en kan omwille van weerverlet of andere onvoorziene omstandigheden langer worden.

 

BEREIKBAARHEID

Toegankelijkheid

Tijdens de werken zullen er steeds veilige toe- en doorgangswegen voorzien zijn voor fietsers en voetgangers. Op het einde van elke werkweek of voor een verlofperiode zal steeds een laag minderhindersteenslag aangebracht worden over de hele fase zodat de woningen in het weekend bereikbaar zijn met voertuigen.

Er zal ook steeds voor gezorgd worden dat de toegang tot de aanpalende eigendommen en gebouwen verzekerd is voor de brandweer, ziekenwagens, ophaaldiensten, politie ed.

Voor bedrijven kunnen aparte afspraken gemaakt worden rond toegankelijkheid.

 

Wegomleggingen

Omleiding via Pruimelstraat – Marollestraat – Ruibroekstraat – Serpentstraat en omgekeerd.

 

Contact:

Aannemer : NV Wegenbouw Vuylsteke: Kris De Vlaeminck, werfleider: 056 66 67 18 – kris.d@ivan-vuylsteke.be
Studiebureau : VK Architects & Engineers: Laurens Goudeseune, projectleider : 09 210 31 51 -  laurens.g@vkgroup.be

Opdrachtgever : stad Oudenaarde :
    Geert Vandriessche, toezichter, 055 33 51 85 – geert.vandriessche@oudenaarde.be
    Barbara De Schepper, projectingenieur, 055 33 51 37 – barbara.deschepper@oudenaarde.be