Occasionele verkoop

Occasionele verkoop met niet-commercieel karakter

Wat

Verenigingen en sportclubs die een verkoop organiseren ten voordele van de eigen werking of voor een goed doel, zijn verplicht vooraf een machtiging voor occasionele verkoop aan te vragen bij het stadsbestuur.

Voorwaarden

1. De verkoop moet één van de volgende doelen hebben: liefdadig, sociaal, cultureel, educatief of sportief doel, ter bescherming van de natuur en de dierenwereld, ter bevordering van ambachten of streekproducten.

2. De verkoop moet occasioneel blijven.

Procedure

Je bezorgt ons het ingevulde aanvraagformulier.

Binnen de termijn van één maand ontvang je de machtiging ondertekend door de burgemeester.

Na de verkoop kan je gevraagd worden te bewijzen waaraan je vereniging het geld besteed heeft.

Bedrag

De machtiging voor occasionele verkoop wordt gratis afgeleverd.

Uitzonderingen

Standplaats op de wekelijke markt:

Een vereniging of organisatie kan voor een occasionele verkoop met niet-commercieel karakter een standplaats van maximaal vier lopende meter op de openbare donderdagmarkt aanvragen. De aanvrager moet voldoen aan de voorwaarden bepaald in de hogere wetgeving en moet dus voorafgaand een machtiging van de burgemeester bekomen voor deze occasionele verkoop met niet-commercieel karakter.

Artikel 24. Bijkomende voorwaarden

  • De aanvraag wordt ten minste drie weken vooraf ingediend.
  • Per marktdag wordt slechts één occasionele verkoopactie toegelaten. Indien er meerdere aanvragen zijn voor eenzelfde marktdag wordt de toelating verleend op basis van de chronologische volgorde van de ontvangen aanvragen.
  • Een vereniging of organisatie kan één keer per jaar een toelating krijgen.
  • Het retributiereglement op de stand- en plaatsrechten op markten wordt niet toegepast.