Verzekering

Als je een evenement organiseert ben je ook verantwoordelijk voor het afsluiten van de nodige en/of gewenste verzekeringspolissen.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de kosten van eventuele schade die ontstaat door een fout van een persoon die actief is in jouw vereniging (lid, bestuur, vrijwilliger,..). Voor organisaties die vallen onder toepassing van de vrijwilligerswet is een vrijwilligerspolis wettelijk verplicht. De verenigingen die niet onder deze wet vallen, worden sterk aangeraden dergelijke verzekering af te sluiten!

Lichamelijke ongevallen

Deze verzekering is niet verplicht maar eveneens sterk aangeraden. Als organisator dien je zo goed mogelijk zorg te dragen voor de mensen die zich vrijwillig inzetten voor jouw organisatie! Zo is het bijvoorbeeld bij een potentieel ernstig ongeval tijdens, of op weg naar en van het vrijwilligerswerk dat je als organisatie niet wil meemaken dat er geen verzekering zou zijn. Naast de tussenkomsten van de mutualiteit in basiskosten kunnen in de polis nog andere zaken opgenomen worden zoals tandprothesekosten, vervoerskosten, vergoeding bij blijvende invaliditeit, enz.

Rechtsbijstand

Via deze verzekering worden kosten gedekt wanneer je beroep moet doen op deskundige, juridische bijstand om je rechten te verdedigen of claims te betwisten.

Gratis vrijwilligersverzekering

Sinds april 2019 wordt een gratis verzekering aangeboden door Vlaanderen, i.s.m. het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. Via de website https://vrijwilligersverzekering.vlaanderen.be/ kan je alle info hieromtrent nalezen en heel eenvoudig een erkenningsnummer aanvragen voor 1000 gratis vrijwilligersuren gedurende 12 maanden. Na elke periode kan de erkenning verlengd worden. Nadat je een erkenningsnummer aangevraagd hebt krijg je binnen de 3 weken een goedkeuring, waarna je je activiteiten kan beheren op dit platform. Opgelet: alle activiteiten moeten min. 48 uren vooraf aangegeven worden.

Neem de tijd om bovenstaande eens grondig te overlopen met je eigen verzekeraar (Verschillende makelaars hebben zelfs een speciaal pakket voor verenigingen), zodat je (ver)zeker(d) bent!