Volkegembos

Op de ontginningszone in Volkegem wordt een stadsbos ontwikkeld, deels door actieve aanplant met streekeigen boom- en struikensoorten, deels via spontane bosontwikkeling.

In 2000 werd 8,8 ha voormalige ontginningsgrond door de stad aangekocht en in 2002 bebost. Een deel, gelegen langs de Rogier van Brakelstraat, werd aangeplant als geboortebos in de periode 2005-2009 als initiatief van de Gezinsraad.
Het aanplanten van een geboorteboom staat symbool voor de wens dat elk kind moet kunnen opgroeien in een groene én gezonde omgeving.

In 2001 verwierf Natuurpunt een 11 ha. Hier ligt de klemtoon op spontane ontwikkeling gekoppeld aan begrazing.

Vanaf 2009 werd door ds stad gestart met de gefaseerde verwerving en aanplant van percelen van de lopende leemontginning tussen Holle weg en Geraadsbergenstraat.
 
In finaliteit zal het Volkegembos ruim 30 ha omvatten.

Meer informatie:
Milieudienst
055 33 51 47 of milieu@oudenaarde.be