Beleidssubsidies

Subsidies sportclubs

Wat

De sportverenigingen kunnen voor de kwaliteitsvolle begeleiding van hun leden een toelage aanvragen.

Voorwaarden

De sportvereniging dient door de stad erkend te zijn.

Procedure

De subsidieaanvraag moet je indienen vóór 1 juni tegen ontvangstbewijs. Na deze datum zal de aangifte niet meer aanvaard worden. De aanvraag gebeurt bij voorkeur online. Bij problemen kan je steeds contact opnemen met de sportdienst.

De uitbetaling van de subsidie zal vóór eind november gebeuren.