Swimmathon

Deze activiteit is bedoeld voor de leerlingen van het 3de tot en met het 6de leerjaar.

Er wordt gezwommen in ploeg (minimum 10 en maximum15 leerlingen) en dit per leerjaar. 

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes.

Inhoud / Reglement Swimmathon

Elke ploeg krijgt vooraf een baan toegewezen.  De leerlingen staan aan de start, springen of duiken na het startsignaal één voor één in het water en zwemmen naar de overkant.  Daar verlaten ze het water en keren al stappend terug naar hun startplaats en herbeginnen. De bedoeling is om zoveel mogelijk lengtes te zwemmen per ploeg en dit gedurende 6 of 7 minuten.  Elke ploeg zwemt in totaal 3 sessies van 6 of 7 minuten. Na elke sessie wordt een rustpauze ingelast.  Ondertussen zwemt een andere reeks van ploegen.  Bij elke zwembeurt wordt er ook van baan gewisseld zodat de stapafstand op het einde voor elke ploeg gelijk is. Per sessie kunnen 2 of 3 reeksen van  max. 6 ploegen deelnemen. Voor het opmaken van de rangschikking wordt het aantal gezwommen lengtes van elke sessie opgeteld en gedeeld door het aantal deelnemers van die ploeg. Wie het hoogste gemiddelde behaalt is de winnaar.