Doe-aan-Sportbeurs

In samenwerking met locale sportverenigingen en bedrijven organiseert de sportdienst jaarlijks de Doe-aan-Sportbeurs voor kinderen van het Lager Onderwijs.

De leerlingen kunnen proeven van verschillende sportinitiaties en activiteiten op onze sportsite. 

Bij elke uitgeoefende sport ontvangen de kinderen een stempel op hun stempelkaart.  Na afloop kunnen ze deze stempelkaart, mits voldoende stempels, inruilen voor een geschenk.