Oudenaarde renoveert!

In samenwerking met de Gezinsbond en het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen loopt in Oudenaarde voor de tweede maal een traject van collectieve renovatie, ditmaal onder de noemer 'Oudenaarde renoveert'!

De deelnemende gezinnen krijgen een energiescan, en daaropvolgend een lijst met renderende ingrepen. Voor de ingrepen die zij wensen door te voeren, worden offertes gevraagd bij geselecteerde aannemers. Gedurende de uitvoering van de renovaties kunnen de deelnemers terecht bij de Gezinsbond voor advies of nazicht van de uitgevoerde werken. De doelstelling van ‘Oudenaarde renoveert!’ is meervoudig. We willen mensen aanzetten tot ‘BENOveren’ of ‘BEter reNOveren’, dat wil zeggen dat zij hun renovatieplannen verduurzamen en resoluut kiezen voor het minimaliseren van hun energiebehoefte en maximaliseren van hun comfort. Zo zijn deze woningen helemaal klaar voor de toekomst. Door het collectieve traject worden de kosten gedrukt en kunnen ervaringen gedeeld worden. Bovendien is ondersteuning gedurende het ganse traject mogelijk, wat toch drempelverlagend werkt.

Dit project is lopende, inschrijven is niet meer mogelijk. Ook zin om te BENOveren?  HIER vind je meer informatie!