Stadssecretaris

Stadssecretaris Luc Vanquickenborne is de eerste ambtenaar van de stad en staat in voor de algemene leiding van de stedelijke diensten. Hij is hoofd van het stadspersoneel.
Verder staat hij in voor de werking van de stedelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid. Hij woont ook de vergaderingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen bij.

CONTACT:
Administratief Centrum Maagdendale
Tussenmuren 17
9700 Oudenaarde
T  055 31 46 01
luc.vanquickenborne@oudenaarde.be