Aanvraag subsidie voor de bescherming van zwaluwnesten

De subsidie wordt enkel betaald, wanneer na controle door een persoon aangeduid door de stad blijkt dat er effectief bewoonde zwaluwnesten aanwezig zijn.
De aanvrager gaat akkoord met deze controle in de periode tussen 15 juni en 31 augustus.
Meerdere legsels per nest geven geen recht tot een bijkomende subsidie.

donderdag 02 april 2020