Aanvraagformulier Feestcheque

Gegevens van de organiserende 'vereniging' (=minimum 2 personen die niet op hetzelfde adres wonen)

Vereniging

Gegevens persoon 1

Gegevens persoon 2

Hierbij verklaren ondergetekende initiatiefnemers dat deze gegevens waarheidsgetrouw zijn

Voor de uitbetaling van de toelage dienen de organisatoren ten laatste drie maanden na afloop van de activiteit de nodge stavingsdocumenten aan de dienst cultuur over te maken (hierbij zeker een definitieve afrekening (inkomsten - uitgaven), aangevuld met bijvoorbeeld een uitnodiging, affiche of foto's).

Op ale aankondigingen, flyers, affiches,... moet ook de vermelding 'Met de steun van de stad Oudenaarde' voorkomen.