Aanvraag tot projectsubsidie - Cultuur

De projectsubsidie wil initiatief, vernieuwing en samenwerking stimuleren door een financieel steuntje in de rug te geven aan bijzondere en vernieuwende (socio-) culturele projecten.

Contactpersoon en adres voor briefwisseling
Bij deze aanvraag moet verplicht een meer uitvoerige omschrijving van het project worden gevoegd: wat zal er gebeuren, wat is de opzet, wat zijn de doelstellingen,…
Begroting
Begrotinggeschatte totale uitgaven: €geschatte totale inkomsten: €
Uitbetalingsgegevens
!! DE AANVRAAG DIENT TEN LAATSTE BINNEN TE ZIJN:
- op 1 april voor projecten die plaatsvinden van 1 mei t.e.m. 31 oktober
- op 1 oktober voor projecten die plaatsvinden van 1 november t.e.m. 30 april

TER INFO:
Er zal u opnieuw de mogelijkheid worden geboden om uw project te komen toelichten voor de Cultuurraad (zij geven namelijk advies aan het stadsbestuur over alle aanvragen)
Details hierover worden u later meegedeeld.

Indien geoordeeld wordt dat uw project in aanmerking komt voor ondersteuning, moet na afloop van het
project een beknopt verslag (kort tekstje, indien mogelijk aangevuld met foto’s, aankondigingen, affiches, …)
en een afrekening (uitgaven gegroepeerd per post: programmatie, promotie, techniek, … en met vermelding
van eventuele andere subsidiëring, toegangsprijzen, sponsoring) worden ingediend.
Enkel na beoordeling van dit verslag kan de eventueel toegewezen subsidie worden uitbetaald.