Mantelzorgpremie

WAT?

Het OCMW van Oudenaarde verleent éénmaal per jaar – onder bepaalde voorwaarden – een mantelzorgpremie aan personen of gezinnen die bij hen thuis een zorgbehoevende oudere verzorgen.

 

VOORWAARDEN?

Om aanspraak te kunnen maken op deze toelage moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan :

Voor de persoon als mantelzorger:

 • Ben je gedomicilieerd in Oudenaarde en woon je er effectief
 • Ben je meerderjarig
 • Woon je samen met een hulpbehoevend familielid die minstens 75 jaar is
 • Sta je in voor de dagelijkse zorgen van de zorgbehoevende oudere
 • Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds

Voor de zorgbehoevende oudere:

 • Ben je gedomicilieerd in Oudenaarde en woon je er effectief
 • Verblijf je niet in een ziekenhuis of een woonzorgcentrum
 • Ben je minstens 75 jaar
 • Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
 • Heb je recht op een uitkering mantel- en thuiszorg van de Vlaamse Zorgverzekering

 

TEGEMOETKOMING

De tegemoetkoming van het OCMW bedraagt 2,50 euro per kalenderdag. Per jaar wordt deze tussenkomst beperkt tot maximum 500 euro.

Per adres kan er maximum één premie toegekend worden.

 

AANVRAGEN?

De aanvraag wordt ingediend bij het Infoloket welzijn en senioren in het Sociaal Huis Oudenaarde.

 

MEEBRENGEN?

 • Kopie van de bankkaart van de mantelzorger
 • Een bewijs van recht op verhoogde tegemoetkoming van zorgbehoevende en mantelzorger. Dit kan u bewijzen met uw klevertje van het ziekenfonds  met cijfercode ..1/..1
 • Bewijs van de uitbetaling van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vroeger gekend als "de zorgverzekering") ten bedrage van 130 euro per maand

 

CONTACT

Op afspraak in het sociaal huis dit na telefonisch contact

Het sociaal huis is elke werkdag van 8.30-12u en van 13-17u telefonisch bereikbaar.

Sociaal Huis
Meerspoort 30
9700 Oudenaarde
Tel.: 055 460 640