Minder Mobielen Centrale

WAT IS DE MINDER MOBIELEN CENTRALE (MMC)?

De Minder Mobielen Centrale (MMC) richt zich tot personen met een beperkt inkomen die verplaatsingsmoeilijkheden hebben.

Iedereen die wenst beroep te doen op deze dienstverlening, betaalt hiervoor een jaarlijks lidgeld. Alsook wordt er een kilometervergoeding betaald, rechtstreeks aan de chauffeur.

De Minder Mobielen Centrale is geen gewone taxidienst en ook geen tegenhanger van ziekenwagendiensten.

VOORWAARDEN

  • Men is inwoner van Oudenaarde
  • vervoersproblemen hebben omwille van ziekte, leeftijd, handicap,..
  • Het inkomen bedraagt minder dan 2x het leefloon
  • Men kan geen gebruik maken van het openbaar vervoer of men wonen waar het openbaar vervoer niet voorhanden is

AANVRAGEN?

Telefonisch of zich persoonlijk aanmelden in het Sociaal Huis Oudenaarde
Meerspoort 30 – 9700 Oudenaarde
055/460.640 - sociaalhuis@oudenaarde.be
08u30 – 12u00 : zonder afspraak
13u00 – 17u00 : op afspraak

MEEBRENGEN?

  • Identiteitskaart
  • Bewijs van inkomen van alle personen waarmee je samenwoont