Kansenpas (OK-pas)

WAT?

De Ok pas (Oudenaardse kansenpas) is een initiatief van de werkgroep kansen voor cultuur. Intussen werken OCMW Oudenaarde, stad Oudenaarde en talrijke vrijwilligers, verenigingen en organisaties hiervoor samen.

Oudenaardse inwoners met een beperkt budget hebben recht op een Ok pas. Via de Ok pas willen we cultuur, sport, vrije tijd … toegankelijk maken! Met een Ok pas kan je aan verminderd tarief deelnemen aan tal van culturele-, sportieve- en vrijetijdsactiviteiten bij vele verenigingen, organisaties, scholen en evenementen.

VOORWAARDEN?

De criteria worden jaarlijks herbekeken. De criteria voor 2021 kan u hier raadplegen.Het uitgangspunt is dat de aanvrager behoeftig is en beschikt over een beperkte financiële middelen.

VOOR OK-PASSERS

Met uw Ok pas kan u terecht bij verschillende verenigingen, evenementen en scholen. Hier vindt u een overzicht van alle verenigingen waar u terecht kan met uw Ok pas.

CONTACT

Sociaal Huis
Meerspoort 30
9700 Oudenaarde
Tel.: 055 460 663 of 055 460 654

Gelieve steeds de inkomstenbewijzen van alle gezinsleden van de laatste 3 maanden en een bewijs van de maandelijkse huishuur of lopende lening mee te brengen.

 

Verenigingen

Indien u zich als vereniging wil engageren voor de kansenpaswerking Oudenaarde, kan u de samenwerkingsovereenkomst ondertekenen. Op de samenwerkingsovereenkomst staat vermeld aan wie u dit dient te bezorgen. Eenmaal ondertekend door alle betrokken partijen (de vereniging en OCMW Oudenaarde) wordt dit document opnieuw aan u bezorgd.

Wij vragen aan de verenigingen om steeds het logo van Ok pas te vermelden op affiches, brochures, folders, website, facebookpagina … Dit werkt drempelverlagend.

Via het document ‘terugbetaling verengingen’ kan u de terugbetaling door OCMW Oudenaarde voor een tussenkomst van Ok pas verkrijgen. De terugbetaling gebeurt één keer per maand.

Hierna kan u de nodige documenten terugvinden:

 

Scholen

Indien u zich als school wil engageren voor de kansenpaswerking Oudenaarde, kan u de engagementsverklaring ondertekenen. Het convenant geeft meer informatie over de kansenpaswerking.

U kan als school het logo van de Ok pas vermelden op uw website, facebookpagina … Dit werkt drempelverlagend.

Via het document ‘terugbetaling scholen’ kan u de terugbetaling door OCMW Oudenaarde voor een tussenkomst Ok pas verkrijgen. De terugbetaling gebeurt één keer per maand.

Hierna kan u de nodige documenten terugvinden:

Aanvraag OK-pas

Alle info omtrent het aanvragen van een OK-pas vindt u hier