Sociale kaart

Ben je op zoek naar specifieke diensten rond welzijn en gezondheid in de fusiegemeente Oudenaarde en omgeving ?

Klik hiervoor op onderstaande links.

 

Alle organisaties, diensten en voorzieningen m.b.t. welzijn en gezondheid, gevestigd in Oudenaarde:

alle sociale diensten gelegen op het grondgebied van Oudenaarde

 

OCMW-diensten:

alle diensten van het OCMW Oudenaarde

 

Stadsdiensten:

alle welzijnsdiensten van het stadsbestuur van Oudenaarde

 

Algemeen welzijnswerk:

centra algemeen welzijnswerk (CAW)
diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds (DMW)

 

Gezondheid:

meest nabije kantoren en hoofdzetels van de ziekenfondsen
dichtstbijzijnde ziekenhuizen

dichtstbijzijnde psychiatrische ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen
centra voor geestelijke gezondheidszorg
lokaal gezondheidsoverleg (LOGO)

 

Thuiszorg:

thuiszorgwinkels
regionale dienstencentra (centra voor thuiszorg)

thuisverpleging
diensten voor gezinszorg
oppasdiensten
vervoerdiensten
psychiatrische thuiszorg
palliatieve thuiszorg
mantelzorg/ziekenzorg
Samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg zorgregio Gent

 

Werk en opleiding:

opleiding voor volwassenen (ruime regio en hoofdzetels)
vakbonden

lokale werkwinkel
plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA)

 

Huisvesting:

sociale huisvestingsmaatschappij

 

Justitiële diensten:

lokale en federale politie
justitiehuis

rechtbanken

 

Kinderen:

kinderopvang
opvang voor kinderen met een handicap en zieke kinderen

Kind en Gezin - consultatiebureau voor het jonge kind
Kind en Gezin – regiohuis
centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)
centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG)

 

Personen met een handicap:

info en advies (HINT)
revalidatiecentra (in de ruimere regio)

thuisbegeleiding (Oost-Vlaanderen)
buitengewoon kleuter- en lager onderwijs (in de ruimere regio)
buitengewoon secundair onderwijs (in de ruimere regio)
orthopedagogische internaten en semi-internaten (in de ruimere regio)
dagcentra en werkgelegenheid voor personen met een handicap (in de ruimere regio)
wonen voor personen met een handicap (in de ruimere regio)
sport, vrije tijd en vorming (in de ruime omgeving)

 

Ouderen:

woon- en zorgcentra (lokaal) en woon-en zorgcentra (in de ruimere regio)
assistentiewoningen/serviceflats (lokaal)
en assistentiewoningen/serviceflats (in de ruimere regio)
dagverzorgingscentra (lokaal)
centra voor kortverblijf (in de ruimere regio)

 

Etnisch-culturele minderheden:

integratie en inburgering
onthaalbureau voor anderstalige nieuwkomers

rechtshulp voor etnisch-culturele minderheden
Huis van het Nederlands (info & advies taallessen)
vertaal- en tolkdienst
Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen

 

Zelfhulporganisaties:

Platform Zelfzorg Oost-Vlaanderen (Plazzo)
Trefpunt Zelfhulp (nationaal)

zelfhulp ivm fysische ziekte
zelfhulp ivm operatieve ingrepen
zelfhulp ivm psychosociale problemen
zelfhulp ivm verwerking na verlies
zelfhulp ivm verslavingsproblemen
zelfhulp ivm alleenstaanden en echtscheiding
zelfhulp ivm relaties en seksualiteit
zelfhulp ivm personen met een handicap
zelfzorg ivm etnisch-culturele minderheden

 

Telefonische en online hulpverlening:

tele-onthaal
centrum ter preventie van zelfmoord
Child Focus
Kankerlijn
antigifcentrum
de druglijn
gokinfolijn
Awel (vroegere kinder- en jongerentelefoon)
kinderrechtencommissariaat
seksualiteit.be
teleblok
de opvoedingstelefoon
jo-lijn (info bijzondere jeugdbijstand)
Holebifoon