Rechtsbijstand

Gratis Juridisch Advies

Het gaat om een eerste ondersteuning te bekomen voor uw probleem. De adviezen worden verleend door advocaten, gebonden aan hun beroepsgeheim. Iedereen - ongeacht het inkomen - die een concrete vraag heeft, komt hiervoor in aanmerking.

Men kan er een antwoord krijgen op eenvoudige juridische vragen zoals :

  • Hoe moet ik reageren op een aangetekende brief?
  • Een deurwaarder legt beslag op mijn bezittingen, wat nu?
  • Wij hebben echtelijke moeilijkheden en willen scheiden, wat nu?
  • Wat zijn mijn rechten/plichten als ouder/kind?

Voor dit gratis eerste oriënterend juridisch advies kan u terecht:

  • elke donderdagnamiddag van 13 tot 15 uur in het Gerechtsgebouw Oudenaarde in de Bourgondiëstraat 5 (tel. 0456 25 49 42)
  • elke eerste dinsdagnamiddag van 13.30 tot 15.30 uur in het Sociaal Huis in Meerspoort 30 in Oudenaarde na afspraak via 055 46 06 40.

 

Bijstand van een advocaat (pro-deo)

Wanneer er nood is aan de bijstand van een advocaat om u te verdedigen en uw rechten te doen naleven dan kan u de kosteloze bijstand van een advocaat genieten als uw inkomen ontoereikend is.

Wie komt in aanmerking?

  • Alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen minder dan 1.226 euro voor volledige kosteloosheid en minder dan 1.517 euro voor gedeeltelijke kosteloosheid 
  • Alleenstaanden met een persoon ten laste, gehuwden en samenwonenden (onder hetzelfde dak) met een maandelijks netto gezinsinkomen minder dan 1.517 euro te verhogen met 266,15 euro per persoon ten laste voor volledige kosteloosheid en minder dan 1.807 euro te verhogen met 266,15 euro per persoon ten laste voor gedeeltelijke kosteloosheid
  • Personen die een leefloon of het equivalent leefloon genieten als maatschappelijke bijstand op vertoon van een attest van het OCMW
  • Personen die een inkomensgarantie voor ouderen genieten op vertoon van het attest van de Rijksdienst voor Pensioenen.

Voor een aanvraag gratis rechtsbijstand van een advocaat kan u elke donderdagnamiddag van 13 tot 15 uur terecht in het Gerechtsgebouw, Bourgondiëstraat 5 te 9700 Oudenaarde.