Rechtsbijstand

Gratis Juridisch Advies

De Commissie voor juridische bijstand organiseert wekelijks 2 zitdagen waar iedereen een gratis juridisch advies kan bekomen van een advocaat (ook telefonisch).

Men kan er een antwoord krijgen op vragen zoals :

  • Hoe moet ik reageren op een aangetekende brief
  • Een deurwaarder legt beslag op mijn bezittingen
  • Wij hebben echtelijke moeilijkheden en willen scheiden
  • Wat zijn mijn rechten/plichten als ouder/kind

Voor dit gratis advies kan u elke dinsdag en donderdag van 10.00u  tot 12.00u (behalve in juli en augustus) terecht in:

Het Justitiehuis - Lappersfort 1,  9700 OUDENAARDE
(nabij de Grote Markt – zijstraat Einestraat)
Tel.  055/312 144       

 

Bijstand van een advocaat (pro-deo)

Wanneer er nood is aan de bijstand van een advocaat om u te verdedigen en uw rechten te doen naleven dan kan u de kosteloze bijstand van een advocaat genieten als uw inkomen ontoereikend is.

Wie komt in aanmerking?

  • Alleenstaanden met een maandelijks netto-inkomen minder dan € 659
  • Alleenstaanden met een persoon ten laste, gehuwden en samenwonenden (onder hetzelfde dak) met een maandelijks netgezinsinkomen minder dan € 849 te verhogen met € 74 per persoon ten laste
  • Personen die een leefloon of het equivalent leefloon genieten als maatschappelijke bijstand op vertoon van een attest van het OCMW
  • Personen die een inkomensgarantie voor ouderen genieten op vertoon van het attest van de Rijksdienst voor Pensioenen.

Voor een aanvraag gratis rechtsbijstand van een advocaat kan u elke dinsdag van 10.00u tot 12.00u terecht in het Gerechtsgebouw, Bourgondiëstraat 5 te 9700 Oudenaarde.