Verwarmingstoelage OCMW

Het OCMW kent jaarlijks tijdens de maanden november en februari een verwarmingspremie toe ten waarde van €65. Mensen met een leefloon, een equivalent leefloon of met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) kunnen terecht bij het OCMW voor deze toelage. Ook cliënten die recht hebben op een tegemoetkoming in de huishuur van het OCMW komen in aanmerking.